PRESSMEDDELANDEN

Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022 i en livesänd webcast den 25 november. Livesändningen...
Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska Fas 1-säkerhetsstudien med läkemedelskandidaten SOL-116 har inletts och fortlöper planenligt...
”Under året har Lipum planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta...
Styrelsen för Lipum beslutade den 22 september 2022, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om den Riktade...
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut den 22 september 2022 om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier, varigenom...
Den 18 oktober kl. 17:30 medverkar Lipum på Aktiespararnas Kvinnokväll i Stockholm. Pernilla Abrahamsson kommer att presentera Lipum och svara...
Studien som inkluderar friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit kommer att genomföras vid QPS anläggning i Groningen, Nederländerna...
Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras...
Den Riktade Nyemissionen omfattar 2 601 732 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie, vilket innebär att Lipum tillförs...
LSX Nordic, Köpenhamn, Danmark, 6-7 september Biostock Investerarevent, digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 september...
Finansiell sammanfattning januari till juni 2022 Väsentliga händelser under april till juni 2022 Väsentliga händelser efter periodens...
Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. För ytterligare information kontakta: Einar Pontén, CEO E-post: einar.ponten@lipum.se...
Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk...
Toxikologi- och säkerhetsstudier av Lipums läkemedelskandidat (SOL-116) har genomförts i samarbete med Charles River Laboratories, vilket...
Den 3 juni har VD Einar Pontén ökat sitt aktieinnehav med 10 000 aktier i Lipum. Köpkursen var 15,00 kr och han äger därefter...

INVESTOR RELATIONS