Om wpadmin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har wpadmin skapat 89 blogginlägg för.

Lipum får godkännande att starta en klinisk fas 1-prövning

Lipum AB (publ) meddelar idag att ansökan om klinisk prövning för läkemedelskandidaten SOL-116 har godkänts av Regulatorisk myndighet i Nederländerna. Studien som inkluderar friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit kommer att genomföras vid QPS anläggning i Groningen, Nederländerna. Studien genomförs som en doseskaleringsstudie genom att inleda [...]

2022-10-19T08:42:37+02:00

Lipum presenterar forskning vid EULAR 2022

Eular (European League Against Rheumatism) är Europas största årliga konferens där forskare, läkemedelsföretag och patientorganisationer samlas för att dela med sig av sin kunskap. I år har Lipum valts ut att göra en posterpresentation under rubriken "A Novel Target for Treatment of Inflammatory Joint Diseases". Syftet med [...]

2022-05-11T11:06:10+02:00

Möt Clara Laurell

Clara var 10 år när hon fick diagnosen juvenil idiopatisk artrit (JIA). Lipum pratade med Clara som nu har levt med sjukdomen under flera år.

2022-05-11T11:22:40+02:00

Lipum har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande: Umeå, 19 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är torsdag den 22 april 2021. Lipums aktie kommer att handlas under kortnamnet ”LIPUM" med ISIN-kod SE0015660899. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas [...]

2021-04-19T17:17:53+02:00

A game changer treatment for chronic inflammatory disorders

“A game changer treatment for chronic inflammatory disorders“ - the European Commission reports via CORDIS the successful outcome of it’s 2.2 M€ Horizon 2020 grant to Lipum. “The support has been of enormous benefit in passing important milestones in our development”, says Dr Einar Pontén, CEO. The article is available in six languages (EN,DE,ES,FR,IT,PL). You [...]

2021-04-15T10:57:59+02:00

Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Pressmeddelande: Umeå, 12 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) [...]

2021-04-12T17:30:15+02:00

Sista dag för teckning i Lipum är idag 8 april

Pressmeddelande: Umeå, 8 april, 2021. Sista dag för teckning av Units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) i Lipum AB (publ) inför planerad notering, är idag den 8 april. Erbjudandet i sammandrag Sista teckningsdag: 8 april 2021 Erbjudandets storlek: 2 380 000 Units, motsvarande vid full teckning 75,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid [...]

2021-04-08T08:32:22+02:00

Lipums vd om noteringen på First North och emissionen

Vi utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel för att lindra smärtsamma symptom och öka livskvaliteten för barn och vuxna som lider av reumatism samt andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lipum står nu inför en notering på Nasdaq First North Growth Market och en emission om cirka 75,6 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade Lipums vd Einar Pontén för [...]

2021-04-06T13:03:36+02:00

Lipum intervjuas i IPO-podden

Vd Einar Pontén intervjuas av Jonathan Furelid, IPO-Podden, inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Teckning pågår fram till den 8 april 2021.

2021-04-01T10:47:56+02:00

Lipum AB offentliggör prospekt inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars, 2021. Styrelsen för Umeåföretaget Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till detta och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 mars 2021, erbjuds allmänheten i Sverige möjligheten att teckna högst 2 380 000 Units i Bolaget [...]

2021-03-24T19:37:14+01:00
Till toppen