KALENDER

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2022 | 24 mars 2023

Kvartalsrapport Q1 2023 | 25 april 2023

Årsstämma i Umeå 2023 | 10 maj 2023

Delårsrapport Q2 2023 | 9 augusti 2023

Kvartalsrapport Q3 2023 | 31 Oktober 2023

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2023 | 29 februari 2024

AKTIVITETER

BIO-Europe Spring | 20–22 mars 2023 | Basel, Schweiz

LSX World Congress | 3-4 maj  2023 | London, UK

UBI Investment Day | 9 maj 2023 | Umeå

Redeye Investor Forum |11 maj 2023 | Malmö

BioStock Life Science Summit Spring | 30-31 maj  2023 | Digitalt

ABGSC – Life Science Summit | 30-31 maj  2023 | Stockholm

BioStock Investor Event | 20 september 2023  |Stockholm

BioStock Life Science Summit | 25-26 oktober 2023 | Lund

BIO-Europe | 6–8 november 2023 | München, Tyskland

Nordic Life Science Days | 29-30 november 2023 | Köpenhamn, Danmark

Tidigare aktiviteter

INVESTOR RELATIONS