Kalender

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q1 2024 | 28 maj 2024

Årsstämma i Stockholm | 28 maj 2024

Delårsrapport Q2 2024 | 26 juli 2024

Kvartalsrapport Q3 | 25 oktober 2024

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2024 | 28 februari 2025

Aktiviteter

LSX World Congress | 29-30 april | London, UK

NLS-days | 18-19 september | Malmö, Sweden

BIO-Europé | 4-6 november | Stockholm, Sweden

Tidigare aktiviteter

Investor Relations