KALENDER

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma |  26 april 2022

Q1 kvartalsrapport | 18 maj 2022

Q2 kvartalsrapport  | 27 juli 2022

Q3 kvartalsrapport | 25 november 2022

Q4 kvartalsrapport och Bokslutskommuniké | 24 mars 2023

AKTIVITETER

BIO-Europe Spring | 4–6 april 2022 | Basel, Schweiz

LSX World | 10-11 maj 2022 | London, England

LSX Nordic | 6-7 september 2022 | Köpenhamn, Danmark

Nordic Life Science Days | 28-29 september 2022 | Malmö, Sverige

INVESTOR RELATIONS