KALENDER 2021

FINANSIELL KALENDER

Kvartalsrapport Q2 | 27 augusti

Kvartalsrapport Q3  | 26 november

Kvartalsrapport Q4 samt bokslutskommuniké |  25 mars 2022

AKTIVITETER

INVESTOR RELATIONS