KALENDER

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2022 | 24 mars 2023

Kvartalsrapport Q1 2023 | 25 april 2023

Årsstämma i Umeå 2023 | 10 maj 2023

Delårsrapport Q2 2023 | 31 augusti 2023

Kvartalsrapport Q3 2023 | 31 Oktober 2023

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2023 | 29 februari 2024

AKTIVITETER

BioStock Investor Meeting | 20 september 2023  | Stockholm

Redeye Autoimmune and Inflammatory Disease Event | 3 oktober 2023 | Stockholm

Småbolagsdagen i Lund, Aktiespararna | 9 oktober 2023 | Lund

BIO-Europe | 6–8 november 2023 | München, Tyskland

Umeå på börsen | 14 november 2023 | Umeå

Redeye Life Science Day | 23 november 2023 | Stockholm

Nordic Life Science Days | 29-30 november 2023 | Köpenhamn, Danmark

European Life Sciences CEO Forum | 28-29 februari 2024 | Hilton Zurich flygplatshotell, Zurich

Tidigare aktiviteter

INVESTOR RELATIONS