KALENDER

FINANSIELL KALENDER

Q4 2022 & bokslutskommuniké | 24 mars 2023

Q1 2023 | 25 april 2023

Årsstämma i Umeå 2023 | 10 maj 2023

Q2 2023 | 9 augusti 2023

Q3 2023 | 31 Oktober 2023

Q4 2023 & bokslutskommuniké | 29 februari 2024

AKTIVITETER

BIO-Europe Spring | 20–22 mars 2023 | Basel, Schweiz

Webcast – VD Einar Pontén kommenterar på rapportdagen | 24 mars 2023  | 09.00

LSX World Congress | 3-4 maj  2023 | London, UK

Redeye Investor Forum |11 maj 2023 | Malmö

BioStock Life Science Summit Spring | 30-31 maj  2023 | Digitalt

BIO International Convention | 5-8 juni 2023 | Boston, USA

BioStock Investor Event | 20 september 2023  |Stockholm

BioStock Life Science Summit | 25-26 oktober 2023 | Lund

BIO-Europe | 6–8 november 2023 | München, Tyskland

Nordic Life Science Days | 29-30 november 2023 | Köpenhamn, Danmark

Tidigare aktiviteter

INVESTOR RELATIONS