Lipum AB:s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att Flerie har förvärvat ytterligare 859 aktier i Lipum som innebär att Flerie därefter äger totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av aktierna och rösterna i Lipum.

Genom förvärvet den 1 mars 2024 passerade Flerie gränsen för budplikt enligt takeover‑reglerna för vissa handelsplattformar. Flerie har idag den 6 mars 2024 lämnat ett budpliktserbjudande om 6,60 kronor per aktie till aktieägarna i Lipum (”Erbjudandet”) och offentliggjort en erbjudandehandling avseende Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas den 7 mars 2024 och avslutas omkring den 4 april 2024. För ytterligare information hänvisas till Fleries pressmeddelande och till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet som finns tillgänglig på Hagberg Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se och på Fleries hemsida www.flerie.com.

Styrelsen kommer att utvärdera Erbjudandet och inhämta en s.k. fairness opinion. Ett uttalande om styrelsens inställning till Erbjudandet avses lämnas i god tid innan utgången av tillämplig acceptfrist enligt Erbjudandet.

Styrelseledamoten Carl-Johan Spak kommer, mot bakgrund av sin roll som senior rådgivare till Flerie, inte att delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.