VALBEREDNING I LIPUM

Årsstämman den 17 mars 2021 beslutade att inrätta en valberedning och om principer för dess tillsättande samt om instruktioner för valberedningens arbete. Fullständigt beslut (inklusive valberedningsinstruktion) finns i protokoll från Årsstämma 2021, ett utdrag finns tillgängligt via denna länk »

Valberedning i Lipum inför Årsstämman 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, Christian von Koenigsegg med bolag, och Flerie Invest AB. Christian von Koenigsegg avstod sin plats till bolagets fjärde största ägare, Adam Dahlberg med familj. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Lipums valberedning.

Carl-Johan Spak (ordförande)
Adam Dahlberg
Olle Hernell
Ulf Björklund, styrelsens ordförande i Lipum AB (publ)

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 52 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@lipum.se

INVESTOR RELATIONS