Valberedningen i Lipum

Årsstämman den 17 mars 2021 beslutade att inrätta en valberedning och om principer för dess tillsättande samt om instruktioner för valberedningens arbete. Fullständigt beslut (inklusive valberedningsinstruktion) finns i protokoll från Årsstämma 2021, ett utdrag finns tillgängligt via denna länk »

Valberedning i Lipum inför Årsstämman 2024

I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet största aktieägarna den 1 september 2023 utsett en valberedning inför årsstämman 2024.

De till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2023 var Flerie Invest AB representerad av Cecilia Edström, Christian von Koenigsegg med bolag, Adam Dahlberg representerande familj och Crafoordska stiftelsen samt grundare representerade av Olle Hernell. Dessa ägarkonstellationer har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Lipums valberedning.

  • Cecilia Edström (ordförande)
  • Adam Dahlberg (representerar också Christian von Koenigsegg med bolag)
  • Olle Hernell
  • Ulf Björklund, styrelsens ordförande i Lipum AB (publ)

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 68 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen via email till ir@lipum.se. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 29 februari 2024.

Investor Relations