Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning i Lipum AB (publ) 2 april 2024 »

Bolagsstämmor

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Rådgivare

REVISION
PriceWaterhouse Coopers »

JURIDIK
Mannheimer Swartling »

IMMATERIALRÄTT
Barker Bretell »

DIGITAL KOMMUNIKATION
Base Media Norr »

Investor Relations