BOLAGSSTYRNING

BOLAGSORDNING

Bolagsordning i Lipum AB (publ) 17 mars 2021 »

BOLAGSSTÄMMOR

2022

2021

2020

2019

RÅDGIVARE

REVISION
PriceWaterhouse Coopers

JURIDIK
Mannheimer Swartling

IMMATERIALRÄTT
Barker Bretell

DIGITAL KOMMUNIKATION
Base Media Norr

INVESTOR RELATIONS