FÖRETAGSLEDNING

Ola Sandborgh, VD
Född: 1966 | Tillträdde: 2023
Totala aktier med närstående och försäkring: 0

TO A2 2021/2025: 0
Ledande roller inom kommersialisering, innovation och affärsutveckling i företag såsom Pfizer, Sanofi Pasteur MSD och senast, som Vice President Immunology & Specialty Care inom Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Har lett globala tvärfunktionella team samt koordinerat ett stort antal partnerskap med läkemedelsföretag och verkat inom utvecklingsprojekt i såväl tidig som sen fas. Betydande erfarenhet av företagsutvärderingar, förvärv och försäljning.
Kontakt LinkedIn »

Docent Susanne Lindquist, forskningschef (CSO) och medgrundare
Född: 1960 | Tillträdde: 2010
Totala aktier med närstående och försäkring: 317 196
TO A2 2021/2025: 0
Doktorsexamen i mikrobiologi och docent i pediatrik vid Umeå universitet. Mer än 20 års forskningsarbete kring BSSL och fler än 20 vetenskapliga originalartiklar. Susanne Lindqvist har expertis inom prekliniska modeller för artrit och andra inflammatoriska sjukdomar.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Pernilla Abrahamsson, operativ chef (COO)
Född: 1972 | Tillträdde: 2019
Totala aktier med närstående och försäkring: 4 125
TO A2 2021/2025: 8 000
Doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet. Pernilla Abrahamsson grundade MD Biomedical AB och utvecklade en avancerad medicinsk utrustning (OnZurf Probe). Bolaget förvärvades av Senzime AB år 2015, där hon arbetade fram till hon började sin tjänst hos Lipum.
Kontakt LinkedIn »

Marina Norberg, ekonomichef (CFO)
Född: 1964 | Tillträdde: 2021
Totala aktier med närstående och försäkring: 7 900
TO A2 2021/2025: 4 000
Marina Norberg har erfarenhet av bolag av olika storlek inom olika branscher. Hon har under många år varit godkänd revisor vid PwC och arbetat som auktoriserad redovisningskonsult inom Aspia AB. Marina har bred chefserfarenhet och har även ingått i ledningsgruppen för Aspia.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM

OM LIPUM