FÖRETAGSLEDNING

Dr. Einar Pontén, VD
Född: 1961 | Tillträdde: 2016
Totala aktier med närstående och försäkring: 151 504
TO A2 2021/2025: 20 000
Doktorsexamen i analytisk kemi vid Umeå universitet. VD för Lipum sedan slutet av 2016. Tidigare VD och medgrundare av kromatografiföretaget SeQuant AB under 10 år, vilket förvärvades av Merck KGaA (Darmstadt) år 2008. Därefter VD för Merck SeQuant AB till 2011.
Kontakt LinkedIn »

Docent Susanne Lindquist, forskningschef (CSO) och medgrundare
Född: 1960 | Tillträdde: 2010
Totala aktier med närstående och försäkring: 317 196
Doktorsexamen i mikrobiologi och docent i pediatrik vid Umeå universitet. Mer än 20 års forskningsarbete kring BSSL och fler än 20 vetenskapliga originalartiklar. Susanne Lindqvist har expertis inom prekliniska modeller för artrit och andra inflammatoriska sjukdomar.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Pernilla Abrahamsson, operativ chef (COO)
Född: 1972 | Tillträdde: 2019
Totala aktier med närstående och försäkring: 4 125
TO A2 2021/2025: 8 000
Doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet. Pernilla Abrahamsson grundade MD Biomedical AB och utvecklade en avancerad medicinsk utrustning (OnZurf Probe). Bolaget förvärvades av Senzime AB år 2015, där hon arbetade fram till hon började sin tjänst hos Lipum.
Kontakt LinkedIn »

Marina Norberg, ekonomichef (CFO)
Född: 1964 | Tillträdde: 2021
Totala aktier med närstående och försäkring: 7 900
TO A2 2021/2025: 4 000
Marina Norberg har erfarenhet av bolag av olika storlek inom olika branscher. Hon har under många år varit godkänd revisor vid PwC och arbetat som auktoriserad redovisningskonsult inom Aspia AB. Marina har bred chefserfarenhet och har även ingått i ledningsgruppen för Aspia.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM

OM LIPUM