Företagsledning

Ola Sandborgh, VD

Född: 1966 | Tillträdde: 2023
Totala aktier med närstående och försäkring: 37 500
TO A2 2021/2025: 0
Ledande roller inom kommersialisering, innovation och affärsutveckling i företag såsom Pfizer, Sanofi Pasteur MSD och senast, som Vice President Immunology & Specialty Care inom Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Har lett globala tvärfunktionella team samt koordinerat ett stort antal partnerskap med läkemedelsföretag och verkat inom utvecklingsprojekt i såväl tidig som sen fas. Betydande erfarenhet av företagsutvärderingar, förvärv och försäljning.

Docent Susanne Lindquist

Född: 1960 | Tillträdde: 2018
Totala aktier med närstående och försäkring: 324 696
TO A2 2021/2025: 0
Medicine doktorsexamen i ämnet mikrobiologi och docent i experimentell pediatrik vid Umeå universitet. Mer än 25 års forskningsarbete kring BSSL och fler än 25 vetenskapliga originalartiklar. Susanne Lindquist har expertis inom prekliniska modeller för artrit och andra inflammatoriska sjukdomar.

Dr. Pernilla Abrahamsson, operativ chef (COO)

Född: 1972 | Tillträdde: 2019
Totala aktier med närstående och försäkring: 7 125
TO A2 2021/2025: 8 000
Doktorsexamen i anestesiologi vid Umeå universitet. Pernilla Abrahamsson grundade MD Biomedical AB och utvecklade en avancerad medicinsk utrustning (OnZurf Probe). Bolaget förvärvades av Senzime AB år 2015, där hon arbetade fram till hon började sin tjänst hos Lipum.

Marina Norberg, ekonomichef (CFO)

Född: 1964 | Tillträdde: 2021
Totala aktier med närstående och försäkring: 16 300
TO A2 2021/2025: 4 000
Marina Norberg har erfarenhet av bolag av olika storlek inom olika branscher. Hon har under många år varit partner godkänd revisor vid PwC och därefter partner och auktoriserad redovisningskonsult inom Aspia AB. Marina har bred och mångårig chefserfarenhet och har även ingått i ledningsgruppen för Aspia AB.

Om Lipum