LIPUMS STYRELSE

MSc Ulf Björklund, styrelseordförande
Född: 1956 | Tillträdde: 2016
Totala aktier med närstående och försäkring: 13 435
TO B2 2021/2025: 15 000
Apotekarexamen i vid Uppsala universitet. Ulf Björklund har mer än 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom allt från forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel till diagnostika. Tidigare engagemang inkluderar VD för Aprea inom onkologi och VD för OxyPharma inom autoimmuna sjukdomar. Dessförinnan hade han flera ledande befattningar vid Pharmacia inom klinisk forskning omfattande många terapeutiska områden. Ulf Björklund har vidare erfarenhet inom organisation av partnersamarbeten, finansiering och kommunikation med regulatoriska myndigheter i Europa och USA. Han är för närvarande även styrelseordförande i Stayble Therapeutics AB, VD UB-consulting AB, CMO Redwood Pharma AB. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Kontakt LinkedIn »

Professor Olle Hernell, styrelseledamot och medgrundare
Född: 1945 | Tillträdde: 2010
Totala aktier med närstående och försäkring: 319 300
Professor emeritus i pediatrik och tidigare chef för pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Olle Hernell upptäckte BSSL i human bröstmjölk och är internationellt erkänd för sin BSSL-forskning. Han har bland annat klarlagt dess roll vid det ammade barnets spjälkning av bröstmjölkens fett och senare dess roll vid inflammation. Olle Hernell har publicerat närmare 300 vetenskapliga artiklar, innehar flera patent och har lång erfarenhet av samarbete med industrin. Han är medlem i flera företags vetenskapliga råd. Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Kristian Sandberg, styrelseledamot
Född: 1961 | Tillträdde: 2019
Totala aktier med närstående och försäkring: –
TO B2 2021/2025: 7 500
Doktorsexamen i immunologi vid SLU Uppsala. Kristian Sandberg har över 20 års erfarenhet från AstraZeneca i olika funktioner inom forskning och utveckling, framförallt med projektledaransvar. Han har erfarenhet inom utveckling av såväl biologiska som konventionella läkemedel från koncept till kliniska fas II-studier inom områdena neurovetenskap samt luftvägs-, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sedan 2015 är Kristian Sandberg föreståndare för Drug Discovery and Development Platform (DDD) vid SciLifeLab, Uppsala universitet. Han är ledamot i styrelsen för Toleranzia AB. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Kontakt LinkedIn »

Åsa Hansdotter, styrelseledamot
Född: 1974 | Tillträdde: 2021
Totala aktier med närstående och försäkring: –
Åsa Hansdotter är advokat och partner i HWF Advokater AB i Helsingborg. Hon arbetar med bolags- och aktiemarknadsrätt, svenska och internationella företagsöverlåtelser samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor i rollen som extern bolagsjurist för noterade och onoterade företag inom bl.a. industri och life science. Under åren 2001-2017 arbetade Åsa på Mannheimer Swartling, varav som partner under 2010-2017. Åsa är styrelseledamot i bl.a. Dizlin Pharmaceuticals AB, P Capital Partners AB och Svensk-Ryska Handelskammaren. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Kontakt LinkedIn »

Dr Ingemar Kihlström, styrelseledamot
Född: 1952 | Tillträdde: 2021
Totala aktier med närstående och försäkring: –
TO B2 2021/2025: 7 500
Dr Ingemar Kihlström är fil kand i kemi och biologi samt docent i toxikologi vid Uppsala Universitet. Ingemar har en gedigen meritförteckning som konsult inom läkemedel, bioteknik, medtech och finans. Han har tidigare arbetat mer än 15 år inom FoU och affärsutveckling i Astra och Pharmacia samt närmare 10 år inom finansbranschen som läkemedelsanalytiker och inom Corporate Finance för Aros Securities och ABG Sundal Collier. Ingemar är sedan snart 20 år huvudsakligen verksam som styrelseledamot inom life science och har ett flertal styrelseuppdrag som ordförande och ledamot i främst noterade bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM

OM LIPUM