LIPUMS STYRELSE

MSc Ulf Björklund, styrelseordförande
Född: 1956
Totala aktier med närstående: 13 435
Tillträdde: 2016
Magisterexamen i farmaci vid Uppsala universitet. Ulf Björklund har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom allt från utveckling av nya läkemedel till diagnostisering. Tidigare engagemang inkluderar VD för Aprea inom onkologi och VD för OxyPharma inom autoimmuna sjukdomar. Dessförinnan hade han flera befattningar vid Pharmacia inom klinisk forskning omfattande många terapeutiska områden. Ulf Björklund har vidare erfarenhet inom organisation av partnersamarbeten, finansiering och kommunikation med regulatoriska myndigheter i Europa och USA. Han är för närvarande även styrelseledamot i TikoMed AB och MedicaNatumin AB. Oberoende både ägare och bolag.
Kontakt LinkedIn »

Professor Olle Hernell, styrelseledamot och medgrundare
Född: 1945
Totala aktier med närstående: 315 000
Tillträdde: 2010
Professor emeritus i pediatrik och tidigare chef för pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Olle Hernell upptäckte BSSL i human bröstmjölk och är internationellt erkänd för sin BSSL-forskning. Han har bland annat klarlagt dess roll vid det ammade barnets spjälkning av bröstmjölkens fett och senare dess roll vid inflammation. Olle Hernell har publicerat närmare 300 vetenskapliga artiklar, innehar flera patent och har lång erfarenhet av samarbete med industrin. Han är medlem i flera företags vetenskapliga råd. Beroende både ägare och bolag.
Kontakt LinkedIn »

Professor Lennart Lundberg, styrelseledamot och medgrundare
Född: 1953
Totala aktier med närstående: 300 000
Tillträdde: 2010
Professor i proteinbioteknik med mer än 30 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Hans senaste befattning var inom ledningsgruppen för AnaMar AB som Vice President för immateriella rättigheter. Innan dess arbetade Lennart Lundberg, för AstraZeneca (20 år) inom preklinisk forskning och utveckling samt affärsutveckling. Han har publicerat 75 artiklar inom biokemi, bioteknologi och genteknik knutna till hans expertis inom proteinteknik och innehar ett flertal patent inom bioteknik. Beroende både ägare och bolag.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Kristian Sandberg, styrelseledamot
Född: 1961
Totala aktier med närstående: –
Tillträdde: 2019
Doktorsexamen i immunologi vid SLU Uppsala. Kristian Sandberg har över 20 års erfarenhet från AstraZeneca i olika funktioner inom forskning och utveckling, framförallt med projektledaransvar. Han har erfarenhet inom utveckling av såväl biologiska som konventionella läkemedel från koncept till kliniska fas II-studier inom områdena neurovetenskap samt luftvägs-, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sedan 2015 är Kristian Sandberg föreståndare för Drug Discovery and Development Platform (DDD) vid SciLifeLab, Uppsala universitet. Han är ledamot i styrelsen för Toleranzia AB. Oberoende både ägare och bolag.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM