“RA påverkar cirka 1% av världens befolkning och är vanligare hos kvinnor än män”

REUMATOID ARTRIT

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom karakteriserad av kronisk ledinflammation. I dagsläget påverkar RA cirka 1% av världens befolkning och är betydligt vanligare hos kvinnor än män. Vanliga tecken och symptom av sjukdomen är ledsmärtor, ömhet, rodnad, värmeökning, svullnad styvhet och deformitet.

RA påverkar vanligtvis både större och mindre leder där konstant inflammation kan resultera i stora skador i brosk och närliggande ben, senor, blodkärl och till sist förskjutning och destruktion av leden. Under de senaste årtiondena har behandlingen av RA blivit mer aggressiv och detta har bidragit till bättre bibehållen funktion och lindrigare ledskada hos patienterna. Trots dessa framsteg har behandlingsmöjligheterna inte fyllt RA patienters behov av effektiv och säker behandling. Många av dessa bekymmer är desamma som ses i samband med nuvarande behandling av JIA, problem såsom ej tillräckligt effektiv behandling,  toleranssvårigheter och ökad infektionsbenägenhet.

De senaste vårdriktlinjerna från the European League Against Rheumatism (EULAR, 2022) rekommenderar påbörjandet av behandling med konventionella biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) såsom methotrexat, sulfasalazin och leflunomid. Därutöver kan kortikosteroider användas initialt och periodvis under intensifierade förhållanden, båda genom oral administration och som intraartikulära injektioner. Behövs ytterligare behandling blir biologiska läkemedel aktuella.

Läs även: JIA – en av de vanligaste kroniska inflammatoriska sjukdomarna hos barn »