BSSL utsöndras från granulocyter

och spelar en väsentlig roll i inflammationsprocessen

Historien bakom Lipum

Lipum AB (publ) grundades efter en upptäckt av forskare vid Umeå universitet. Historien sträcker sig tillbaka till 1970-talet då Olle Hernell, sedermera professor i pediatrik vid Umeå universitet, studerade ett fettspjälkande enzym i bröstmjölk som visade sig ha betydelse för det ammade barnets nyttjande av bröstmjölkens fett. Proteinet fick namnet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), på svenska gallsalt-stimulerat lipas.

Senare fann Olle Hernells forskargrupp att BSSL också finns i blodet. Detta var oväntat och inte självklart varför ett enzym som är verksamt vid fettspjälkning i tunntarmen också finns i blodbanan. Att enzymet i blodbanan skulle komma till blodet via tarmen verkade inte troligt, vilket gjorde att forskargruppen började söka andra källor. Då fann man förhöjda halter av BSSL i inflammerade organ bl.a. i levern hos patienter med fettlever, som är ett inflammatoriskt tillstånd.

På så sätt upptäckte professor Olle Hernell och docent Susanne Lindquist att BSSL också finns och utsöndras från granulocyter som är en undergrupp av vita blodkroppar. Det gav kopplingen till en helt annan och okänd funktion av BSSL, nämligen att BSSL proteinet spelar en viktig roll vid inflammation. Denna upptäckt ändrade gruppens forskningsfokus till att undersöka och förklara BSSL:s roll i inflammatoriska processer. Prekliniska resultat visade sedan den medicinska potentialen i upptäckten, vilket ledde till att professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg grundade Lipum 2010.

Professor Olle Hernell berättar historien bakom upptäckten som ledde till grundandet av företaget Lipum.

Om Lipum

OM LIPUM

Om Lipum