“BSSL utsöndras från granulocyter och spelar en väsentlig roll i inflammationsprocessen”

HISTORIEN BAKOM LIPUM

Professor Olle Hernell berättar historien bakom upptäckten som ledde till grundandet av företaget Lipum.

Lipum AB (publ) grundades efter en upptäckt av forskare inom Umeå Universitet. Historien sträcker sig 45 år tillbaka då Olle Hernell, sedermera professor i pediatrik i professor Thomas Olivecronas  forskargrupp, studerade ett fettspjälkande enzym i bröstmjölk och då helt överraskande fann ett annat fettspjälkande enzym i bröstmjölken som visade sig ha betydelse för det ammade barnets nyttjande av bröstmjölkens fett. Enzymproteinet fick namnet Bile Salt-Stimulated Lipase, eller gallsalt-stimulerat lipas (BSSL).

Senare fann Olle Hernells forskargrupp att BSSL också finns i blodet. Detta var oväntat och det var svårt att förstå varför ett enzym som är verksamt vid fettspjälkning i tunntarmen också finns i blodbanan. Att enzymet i blodbanan skulle komma till blodet via tarmen verkade osannolikt vilket gjorde att forskargruppen började söka andra källor.

På så sätt upptäckte professor Hernell och docent Susanne Lindquist att BSSL också finns och utsöndras från, granulocyter, en undergrupp av vita blodkroppar. Det gav kopplingen till en helt annan och okänd funktion av BSSL, nämligen att den spelar en viktig roll vid inflammation. Denna nyfunna och oväntade upptäckt ändrade gruppens forskningsfokus till att undersöka och förklara BSSL:s roll i inflammatoriska processer.

Vetenskapliga framgångar visade sedan den medicinska potentialen i upptäckten vilket ledde till att professor Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg grundade Lipum 2010.

OM LIPUM

OM LIPUM