Aktien

Handelsinformation

Lipum är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Lipum har gett ut aktier i ett aktieslag. Antalet registrerade aktier uppgår till 21 212 438 stycken och aktiekapitalet uppgår till 5 303 109 kr. Lipums LEI-kod är: 549300V7JL0004BHBD93

Aktien

Kortnamn: LIPUM
ISIN-kod: SE0015660899

Certified Adviser

G&W Fondkommission
Tel 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiekapitalets utveckling

Teckningsoptioner

Lipum har två utestående incitamentsprogram enligt följande:

Teckningsoptionsprogram A2 2021/2025 för anställda och konsulter omfattande 72 500 teckningsoptioner som var och en ger rätt att teckna en (1) aktie under tiden 1 januari 2025 till 31 december 2025 och till en teckningskurs per aktie om 27,29 SEK.

Teckningsoptionsprogram B2 2021/2025 för styrelse omfattande 52 500 teckningsoptioner som var och en ger rätt att teckna en (1) aktie under tiden 1 januari 2025 till 31 december 2025 och till en teckningskurs per aktie om 27,29 SEK.

Investor Relations