AKTIEN

HANDELSINFORMATION

Lipum är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Lipum har gett ut aktier i ett aktieslag. Antalet registrerade aktier uppgår till 5 052 492 stycken och aktiekapitalet uppgår till 909 499 kr. Lipums LEI-kod är: 549300V7JL0004BHBD93

Följ aktiekursen här

Aktien

Kortnamn: LIPUM
ISIN-kod: SE0015660899

Teckningsoption TO1

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-31 augusti 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 45,00 SEK.

Kortnamn: LIPUM TO1
ISIN-kod: SE0015810429
Villkor »

Certified Adviser

G&W Fondkommission
Tel 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

MARKNADSNOTERING

Prospekt och annan information i samband med marknadsnotering 22 april 2021 »

STÖRSTA AKTIEÄGARE, 30 SEPTEMBER 2021

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

INVESTOR RELATIONS