VETENSKAPLIGT RÅD

Professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Stockholm
Rikard Holmdahl är för närvarande avdelningschef för forskning inom medicinsk inflammation på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) på Karolinska Institutet. Hans forskning fokuserar på inflammatoriska sjukdomar och använder modeller för artrit som en prototypsjukdom. Rikard Holmdahl är en globalt erkänd expert inom sitt forskningsområde och har mottagit ett flertal prestigefyllda utmärkelser för sitt arbete. Han är medlem av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Björn Löwenadler, VD för Adjuvare AB
Björn Löwenadler har doktorsexamen i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. Han har bred erfarenhet inom prekliniska och tidiga kliniska utvecklingsprojekt. Björn Löwenadler har haft chefsbefattning vid Pharmacia, varit ansvarig för utvecklingsforskning på Biovitrum, forskningschef vid Arexis AB samt innehaft ledande positioner inom preklinisk forskning och externa samarbeten vid AstraZenecas forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Kontakt LinkedIn »

Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå universitet
Solbritt Rantapää Dahlqvist är professor vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Hon har varit specialist inom reumatologi i över 30 år. Solbritt Rantapää Dahlqvist har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar, handlett 17 doktorander samt mottagit Nanna Svartz stipendium, Svensk Reumatologi och Wyeths stipendium liksom Kungl. Skytteanska Samfundets pris för sin forskning.

Professor Anders Fasth, Göteborgs universitet
Anders Fasth är för närvarande senior professor i pediatrisk immunologi vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus. Han är också senior konsult vid pediatriska enheten på National Children’s Hospital i San José, Costa Rica. Anders Fasths forskning fokuserar på epidemiologi vid juvenil idiopatisk artrit (JIA) och etiologi samt behandling av primär immunbrist. Han har fler än 250 vetenskapliga originalpublikationer och har erhållit många priser och hedersmedlemskap för sitt arbete i Latinamerika.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM