Vetenskapligt råd

Professor Lennart Lundberg, medgrundare och större aktieägare

Professor i proteinbioteknik med mer än 30 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Hans senaste befattning var inom ledningsgruppen för AnaMar AB som Vice President för immateriella rättigheter. Innan dess arbetade Lennart Lundberg, för AstraZeneca (20 år) inom preklinisk forskning och utveckling samt affärsutveckling. Han har publicerat 75 artiklar inom biokemi, bioteknologi och genteknik knutna till hans expertis inom proteinteknik och innehar ett flertal patent inom bioteknik.

Professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Stockholm

Rikard Holmdahl är för närvarande avdelningschef för forskning inom medicinsk inflammation på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) på Karolinska Institutet. Hans forskning fokuserar på inflammatoriska sjukdomar och använder modeller för artrit som en prototypsjukdom. Rikard Holmdahl är en globalt erkänd expert inom sitt forskningsområde och har mottagit ett flertal prestigefyllda utmärkelser för sitt arbete.

Dr. Björn Löwenadler, VD för Adjuvare AB

Björn Löwenadler har doktorsexamen i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. Han har bred erfarenhet inom prekliniska och tidiga kliniska utvecklingsprojekt. Björn Löwenadler har haft chefsbefattning vid Pharmacia, varit ansvarig för utvecklingsforskning på Biovitrum, forskningschef vid Arexis AB samt innehaft ledande positioner inom preklinisk forskning och externa samarbeten vid AstraZenecas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå universitet

Solbritt Rantapää Dahlqvist är professor vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Hon har varit specialist inom reumatologi i över 30 år. Solbritt Rantapää Dahlqvist har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar, handlett 17 doktorander samt mottagit Nanna Svartz stipendium, Svensk Reumatologi och Wyeths stipendium liksom Kungl. Skytteanska Samfundets pris för sin forskning.

Professor Anders Fasth, Göteborgs universitet

Anders Fasth är för närvarande senior professor i pediatrisk immunologi vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus. Han är också senior konsult vid pediatriska enheten på National Children’s Hospital i San José, Costa Rica. Anders Fasths forskning fokuserar på epidemiologi vid juvenil idiopatisk artrit (JIA) och etiologi samt behandling av primär immunbrist. Han har fler än 250 vetenskapliga originalpublikationer och har erhållit många priser och hedersmedlemskap för sitt arbete i Latinamerika.

Om Lipum