Lipum AB´s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att de har förvärvat ytterligare 859 aktier i Lipum som innebär att Flerie därefter äger totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av aktierna och rösterna i Lipum.

Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:30 erhöll Flerie undantag från den budplikt som kunde uppkomma till följd av att Flerie tecknade sin pro rata-andel i den företrädesemission som Lipum genomförde under 2023. Enligt undantaget uppkommer budplikt om Flerie sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Lipum.

Därigenom har gränsen för budplikt passerats enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Enligt Fleries pressmeddelande avser Flerie att återkomma med besked om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Lipum inom fyra veckor från den 1 mars 2024.

I övrigt hänvisas till Fleries pressmeddelande, Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Lipum AB (publ) varigenom gränsen för budplikt passerats – Flerie.