“Vi strävar efter att skapa en säkrare och effektivare behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar”

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

Det finns ett ständigt ökande behov av säkrare och effektivare behandlingsmetoder för patienter som lider av funktionsnedsättande kroniska inflammatoriska sjukdomar. Reumatoid artrit (RA) är en relativt vanlig autoimmun sjukdom som påverkar hälsan och livskvaliteten hos cirka 1% av världens befolkning. Juvenil idiopatisk artrit (JIA), barnreumatism, påverkar barn och ungdomar ofta med livslånga funktionsnedsättningar och med påföljande hälsokonsekvenser.

Behandlingen av svår JIA hos barn och RA hos vuxna börjar vanligtvis med icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) följt av methotrexat vilket är en immunförsvarsdämpare samt ett sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel (DMARD). Därefter följs eller kombineras dessa med ett biologiskt läkemedel som riktar sig mot proinflammatoriska signalprotein som t ex. TNFα. Liknande behandlingsstrategier används mot andra kroniska inflammatoriska sjukdomar som exempelvis inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). Dessvärre så upplever en relativt stor andel patienter ingen initial eller senare avtagande effekt av nuvarande antiinflammatoriska biologiska läkemedel. Det är uppenbart att det finns ett markant behov av nya effektiva läkemedel som agerar genom nya målområden och/eller behandlingssätt.

Lipum siktar på att lösa detta kvarstående behov och har identifierat ett nytt målområde för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar, nämligen målmolekylen gallsalt-stimulerat lipas (BSSL). BSSL har hittills varit en förbisedd målmolekyl och öppnar upp en helt ny möjlighet för behandling av dessa sjukdomar. Lipums terapeutiska läkemedel är en antikropp som blockerar BSSLs proinflammatoriska funktion och därmed hämmar inflammationen.