Vi strävar efter att skapa

en säkrare och effektivare behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar

Andra Inflammatoriska sjukdomar

Inflammation är en naturlig del av kroppens egna försvar. Den kan bli kronisk när den akuta inflammationen inte går över utan dröjer sig kvar och försätter kroppen i ett bestående inflammatoriskt tillstånd. Ett stort antal olika tillstånd är i olika grad relaterade till kronisk inflammation som t.ex. reumatiska sjukdomar, diabetes, astma, hjärt-kärlsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom och vissa typer av cancer. Det finns generellt ett ständigt ökande behov av säkrare och effektivare behandlingsmetoder för patienter som lider av funktionsnedsättande kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Lipum har valt att fokusera sitt utvecklingsarbete på behandling av reumatoid artrit (RA) som en modellindikation för olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. RA är den vanligaste av de cirka 100 olika reumatiska sjukdomarna och år 2020 bedömdes 18 miljoner människor vara drabbade globalt. Den relaterade sjukdomen juvenil idiopatisk artrit (JIA), som drabbar barn och ungdomar, är betydligt ovanligare, men den kan också leda till livslång funktionsnedsättning och kraftigt försämrad livskvalitet.

Forskning & Utveckling