TEAM

LEDNING

Dr. Einar Pontén, VD
Född: 1961 | Tillträdde: 2016
Totala aktier med närstående: 71 000
TO1: 35 000
Doktorsexamen i analytisk kemi vid Umeå universitet. VD för Lipum sedan slutet av 2016. Tidigare VD och medgrundare av kromatografiföretaget SeQuant AB under 10 år, vilket förvärvades av Merck KGaA (Darmstadt) år 2008. Därefter VD för Merck SeQuant AB till 2011.
Kontakt LinkedIn »

Docent Susanne Lindqvist, forskningschef (CSO) och medgrundare
Född: 1960 | Tillträdde: 2010
Totala aktier med närstående: 311 796
TO1: 300
Doktorsexamen i mikrobiologi och docent i pediatrik vid Umeå universitet. Mer än 20 års forskningsarbete kring BSSL och fler än 20 vetenskapliga originalartiklar. Susanne Lindqvist har expertis inom prekliniska modeller för artrit och andra inflammatoriska sjukdomar.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Pernilla Abrahamsson, operativ chef (COO)
Född: 1972 | Tillträdde: 2019
Totala aktier med närstående: 3 000
TO1: 300
Doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet. Pernilla Abrahamsson grundade MD Biomedical AB och utvecklade en avancerad medicinsk utrustning (OnZurf Probe). Bolaget förvärvades av Senzime AB år 2015, där hon arbetade fram till hon började sin tjänst hos Lipum.
Kontakt LinkedIn »

Marina Norberg, ekonomichef (CFO)
Född: 1964 | Tillträdde: 2021
Totala aktier med närstående: 2 160
TO1: 1 000
Marina Norberg har erfarenhet av bolag av olika storlek inom olika branscher. Hon har under många år varit godkänd revisor vid PwC och arbetat som auktoriserad redovisningskonsult inom Aspia AB. Marina har bred chefserfarenhet och har även ingått i ledningsgruppen för Aspia.
Kontakt LinkedIn »

PROJEKTLEDARE

Dr. Anneli Hällgren, Projektledare SOL-116, Toxikologi- och säkerhetsprogrammet
Doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet. Mer än 20 års erfarenhet från icke kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt som spänner över olika indikationer och produkttyper. Dr. Hällgren har innehaft chefs- och andra ledande positioner relaterade till preklinisk utveckling och farmakologi i företag såsom KaroBio och Melacure Therapeutics.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Mats Reslow, Projektledare CMC
Doktorsexamen i bioteknologi vid Lunds universitet. Mer än 25 års erfarenhet av forskning och utveckling inom biofarmakologi och läkemedelsframställning. Dr. Reslow har arbetat som forskningschef på Bioglan Therapeutics AB, Skyepharma och mellan 2004 och 2016 som Principal Scientist vid NovoNordisk A/S.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Agneta Wennerholm, Projektledare kliniska studier
Doktorsexamen i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet. Dr. Wennerholm har mer än 20 års erfarenhet inom farmaceutiska och biotekniska företag, akademisk forskning och kliniska CRO.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM