TEAM

Management team Lipum

Dr. Maria Wanderoy, Projektledare läkemedelsutveckling
Doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi vid Stockholms universitet. Mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, t.ex. AstraZeneca. Dr. Wanderoy har haft befattningar som sträcker sig från global-, klinisk- och preklinisk projektledare till senior forskare och med den erfarenheten en bred förståelse för utvecklingsprocessen inom läkemedel. Hon har också flera års erfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt av medicintekniska produkter, till exempel autoinjektorer som används för att ge läkemedel till patienter.
Kontakt LinkedIn »

Management team Lipum

Dr. Anneli Hällgren, Toxikologi- och säkerhetsprogrammet
Doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet. Mer än 20 års erfarenhet från icke kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt som spänner över olika indikationer och produkttyper. Dr. Hällgren har innehaft chefs- och andra ledande positioner relaterade till preklinisk utveckling och farmakologi i företag såsom KaroBio och Melacure Therapeutics.
Kontakt LinkedIn »

Management team Lipum

Dr. Mats Reslow, CMC
Doktorsexamen i bioteknologi vid Lunds universitet. Mer än 25 års erfarenhet av forskning och utveckling inom biofarmakologi och läkemedelsframställning. Dr. Reslow har arbetat som forskningschef på Bioglan Therapeutics AB, Skyepharma och mellan 2004 och 2016 som Principal Scientist vid NovoNordisk A/S.
Kontakt LinkedIn »

Management team Lipum

Dr. Agneta Wennerholm, Kliniska studier
Doktorsexamen i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet. Dr. Wennerholm har mer än 20 års erfarenhet inom farmaceutiska och biotekniska företag, akademisk forskning och kliniska CRO.
Kontakt LinkedIn »

Management team Lipum

Dr. Johan Kolmert, Bioanalytisk kemist
Doktorsexamen från Karolinska Institutet inom molekylär fenotypning av patienter med astma. Dr Kolmert har arbetat i nio år som Senior Scientist med klinisk och pre-klinisk biomarkörsforskning på AstraZeneca R&D. Senaste åtta åren har Dr Kolmert varit verksam som forskare på Karolinska Institutet inom arakidonsyra/eicosanoid-medierad inflammation och som bioanalytisk konsult åt mindre start-up bolag inom läkemedelsutveckling.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM

OM LIPUM