Team

Dr. Maria Wanderoy, projektledare läkemedelsutveckling

Doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi vid Stockholms universitet. Mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, t.ex. AstraZeneca. Dr. Wanderoy har haft befattningar som sträcker sig från global-, klinisk- och preklinisk projektledare till senior forskare och med den erfarenheten en bred förståelse för utvecklingsprocessen inom läkemedel. Hon har också flera års erfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt av medicintekniska produkter, till exempel autoinjektorer som används för att ge läkemedel till patienter.

Dr Karin Franck-Larsson, MD, PhD, specialist i reumatologi, CMO

Läkarexamen och doktorsexamen i reumatologi vid Uppsala universitet, specialist i reumatologi sedan år 2000. Dr. Franck-Larsson har tidigare bland annat varit Global Medical Director Inflammation på Sobi, enhetschef för medicinsk information vid Läkemedelsverket samt Director Medical Affairs Nordics på Horizon Therapeutics, Raptor Pharmaceuticals, Chiesi Pharma och Pfizer. Hon har även varit medicinsk rådgivare inom reumatologi för Wyeth AB.

Dr. Anneli Hällgren, Toxikologi- och säkerhetsprogrammet

Doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet. Mer än 20 års erfarenhet från icke kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt som spänner över olika indikationer och produkttyper. Dr. Hällgren har innehaft chefs- och andra ledande positioner relaterade till preklinisk utveckling och farmakologi i företag såsom KaroBio och Melacure Therapeutics.

Dr. Mats Reslow, CMC

Doktorsexamen i bioteknologi vid Lunds universitet. Mer än 25 års erfarenhet av forskning och utveckling inom biofarmakologi och läkemedelsframställning. Dr. Reslow har arbetat som forskningschef på Bioglan Therapeutics AB, Skyepharma och mellan 2004 och 2016 som Principal Scientist vid NovoNordisk A/S.

Dr. Agneta Wennerholm, kliniska studier

Doktorsexamen i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet. Dr. Wennerholm har mer än 20 års erfarenhet inom farmaceutiska och biotekniska företag, akademisk forskning och kliniska CRO.

Dr. Johan Kolmert, bioanalytisk kemist

Doktorsexamen från Karolinska Institutet inom molekylär fenotypning av patienter med astma. Dr Kolmert har arbetat i nio år som Senior Scientist med klinisk och pre-klinisk biomarkörsforskning på AstraZeneca R&D. Senaste åtta åren har Dr Kolmert varit verksam som forskare på Karolinska Institutet inom arakidonsyra/eicosanoid-medierad inflammation och som bioanalytisk konsult åt mindre start-up bolag inom läkemedelsutveckling.

Dr. Einar Pontén, affärsutvecklare

Doktorsexamen i analytisk kemi vid Umeå universitet. VD för Lipum till slutet av 2023. Tidigare VD och medgrundare av kromatografiföretaget SeQuant AB under 10 år, vilket förvärvades av Merck KGaA (Darmstadt) år 2008. Därefter VD för Merck SeQuant AB till 2011.

Sven Undeland, Commercial director

Master of Science (M.Sc) i Chemical and Administrative Sciences från Karlstads universitet. Han har en omfattande kommersiell och klinisk erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin, genom ledande positioner inom Pharmacia, AstraZeneca och Orexo. Har främst arbetat med strategiskt kommersiellt stöd i life science-projekt samt flera års erfarenhet inom affärsutveckling och har framgångsrikt förhandlat fram och slutfört flera licensavtal.

Om Lipum