PROJEKTTEAM

Dr. Maria Wanderoy, Projektledare läkemedelsutveckling
Doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi vid Stockholms universitet. Mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, t.ex. AstraZeneca. Dr. Wanderoy har haft befattningar som sträcker sig från global-, klinisk- och preklinisk projektledare till senior forskare och med den erfarenheten en bred förståelse för utvecklingsprocessen inom läkemedel. Hon har också flera års erfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt av medicintekniska produkter, till exempel autoinjektorer som används för att ge läkemedel till patienter.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Helena Bergström, Medicinsk chef
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap och legitimerad läkare, specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk erfarenhet efter läkarexamen vid Uppsala universitet 1996.  Helena har också ägnat sig åt studier av könsskillnader inom medicin, läkemedelsomsättning och blodfettsrubbningar.  Under arbetet som klinisk farmakolog för AstraZeneca R&D deltog hon i first in human studier inom neurovetenskap och kardiometabola sjukdomar och som prövare har Helena deltagit i ett stort antal studier från fas 1 till 4, inom flera olika terapiområden.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Anneli Hällgren, Toxikologi- och säkerhetsprogrammet
Doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet. Mer än 20 års erfarenhet från icke kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt som spänner över olika indikationer och produkttyper. Dr. Hällgren har innehaft chefs- och andra ledande positioner relaterade till preklinisk utveckling och farmakologi i företag såsom KaroBio och Melacure Therapeutics.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Mats Reslow, CMC
Doktorsexamen i bioteknologi vid Lunds universitet. Mer än 25 års erfarenhet av forskning och utveckling inom biofarmakologi och läkemedelsframställning. Dr. Reslow har arbetat som forskningschef på Bioglan Therapeutics AB, Skyepharma och mellan 2004 och 2016 som Principal Scientist vid NovoNordisk A/S.
Kontakt LinkedIn »

Dr. Agneta Wennerholm, Kliniska studier
Doktorsexamen i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet. Dr. Wennerholm har mer än 20 års erfarenhet inom farmaceutiska och biotekniska företag, akademisk forskning och kliniska CRO.
Kontakt LinkedIn »

OM LIPUM