PRESSMEDDELANDEN

Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman...
Lipum AB publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig...
Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022 i en livesänd webcast den 25 november. Livesändningen...
Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska Fas 1-säkerhetsstudien med läkemedelskandidaten SOL-116 har inletts och fortlöper planenligt...
”Under året har Lipum planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta...
Styrelsen för Lipum beslutade den 22 september 2022, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om den Riktade...
2022-10-12 11:00 Lipum AB - kommuniké från extra bolagsstämma Regulatorisk
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut den 22 september 2022 om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier, varigenom...
Den 18 oktober kl. 17:30 medverkar Lipum på Aktiespararnas Kvinnokväll i Stockholm. Pernilla Abrahamsson kommer att presentera Lipum och svara...
Studien som inkluderar friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit kommer att genomföras vid QPS anläggning i Groningen, Nederländerna...
Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras...
Den Riktade Nyemissionen omfattar 2 601 732 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie, vilket innebär att Lipum tillförs...
LSX Nordic, Köpenhamn, Danmark, 6-7 september Biostock Investerarevent, digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 september...
Finansiell sammanfattning januari till juni 2022 Väsentliga händelser under april till juni 2022 Väsentliga händelser efter periodens...
Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. För ytterligare information kontakta: Einar Pontén, CEO E-post: einar.ponten@lipum.se...
Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk...

INVESTOR RELATIONS