Pressmeddelanden

Lipums (publ) VD Ola Sandborgh kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2024 i en livesänd webcast den 28 maj. Livesändningen...
I den tidigare versionen var datum för styrelsens undertecknande fel. Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret...
2024-05-07 08:32 Lipum publicerar årsredovisning för 2023 Regulatory
Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på...
2024-05-06 09:00 Lipum erhåller lånelöfte om 20 MSEK Regulatory MAR
Lipum AB (publ) har tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte om 20 miljoner kronor. Avtalet som tecknats till marknadsmässiga...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
2024-04-24 09:40 Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ) Regulatory
Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 13.00 i Mannheimer...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
Lipum AB (Publ), ett biofarmaceutiskt företag specialiserat på forskning och utveckling av en ny behandling för kroniska inflammatoriska...
Lipum (publ) meddelar idag att projektet " Precisionsmedicinska biomarkörer för att optimera personlig behandling vid RA" har beviljats...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
En extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), beslutade idag om ändring av Bolagets...
Lipum har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 för att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett nytt sätt. Detta baseras på...
Styrelsen för Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Lipum att inte acceptera...
Lipum meddelar att den första patienten med reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) har rekryterats och doserats med SOL-116 eller placebo...

Investor Relations