Lipum (publ) meddelar idag att projektet " Precisionsmedicinska biomarkörer för att optimera personlig behandling vid RA" har beviljats bidrag med 2,8 miljoner kronor från Swelife. Projektet är ett samarbete mellan Lipum, Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Reumatoid artrit (RA), är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar patienternas livskvalitet och drabbar upp till 1% av världens befolkning eller 18 miljoner människor. Lipum har upptäckt gallsalt-stimulerat lipas (BSSL) som en ny målmolekyl för behandling av RA och utvecklat en monoklonal humaniserad antikropp (SOL-116) riktad mot BSSL som en lovande läkemedelskandidat (för närvarande i slutet av en fas 1-studie).

Syftet med projektet är att definiera en panel av noggrant utvalda biomarkörer för att kunna förutsäga eller bedöma sjukdomsförloppet hos patienter med ökad risk för RA och patienter med nyligen upptäckt sjukdom. I första hand kommer vi att fokusera på biomarkörer som är förknippade med BSSL-serumnivåer och som kan förutsäga responsen på Lipums ledande läkemedelskandidat SOL-116 och lägga grunden för ett diagnostisk test (”companion diagnostic”) som i slutänden kommer öka chansen för SOL-116 att nå marknaden.

Swelife – För ett konkurrenskraftigt life science-ekosystem i Sverige stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka Life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Vi är mycket tacksamma för det stöd vi har fått från Swelife. Finansieringen möjliggör ett viktigt samarbete mellan Lipum, Karolinska Institutet och Linköpings universitet där det kommer att ge oss möjlighet att identifiera biomarkörer för att kunna förutsäga förloppet av tidig RA, säger Ola Sandborgh, VD Lipum.