Livskvalitet med en kronisk inflammatorisk sjukdom

Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad monoklonal antikropp som utvärderas för att kunna ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i klinisk fas med övertygande prekliniska data för reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism). Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov.

Lipum har kontor och laboratorium inom Uminova Science Park i Umeå. Utvecklingsarbetet bedrivs med hjälp av kontrakterade konsulter som har specialistkompetens inom olika delar av läkemedelsutveckling, samt med stöd från vetenskapliga rådgivare. Kontraktforskningsorganisationer (Contract Research Organizations, CROs) engageras för prekliniska och kliniska studier både nationellt och internationellt. Även produktion av antikroppen SOL-116 och formulering för användning i kliniska prövningar utförs av kontrakterade externa partners. Lipum har också vetenskapliga samarbeten med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet och forskare vid Karolinska Institutet (institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi).

Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Om Lipum

Aktuella presentationer

Intervju med Redeye

Redeye: Intervju med VD Ola Sandborgh angående Lipums Q4-rapport, bokslutskommuniké och lansering av företrädesemissionen.
6 mars 2024

”En flygande start på en spännande resa”

Finwire: VD Ola Sandborgh kommenterar delårsrapport samt bokslutskommuniké för 2023.
29 februari 2024

Välkommen hem till oss på Lipum

Finwire: Möt oss bakom kulisserna på huvudkontoret i Umeå Biotech Inkubators tillväxtlokaler i Uminova Science Park i närheten av Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.
5 februari 2024

Intervju med Redeye

VD Ola Sandborgh intervjuas av Redeye och kommenterar Lipums positiva interimsresultat från den kliniska fas I studien med SOL-116.
31 januari 2024

Om Lipum