OM LIPUM

LIVSKVALITET MED EN KRONISK INFLAMMATORISK SJUKDOM

Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret.

SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov.

Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

VÄLKOMMEN

GRUNDARE

LÄKEMEDELSKANDIDAT

INDIKATIONER

PREKLINISK FAS

ÖVRIGT MARKNADSMATERIAL

Lennart Lundberg övergår till Lipums vetenskapliga råd. Läs mer »

Vd Einar Pontén presenterar Lipum på Aktiespararnas digitala event 7 juni 2021.

Klockringning på Nasdaq First North den 22 april 2021.

Vd Einar Pontén presenterar Lipum och erbjudandet att teckna units samt svarar på frågor inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 22 april.
Digitalt möte 30 mars 2021 (tid 50:59)

Vd Einar Pontén presenterar bolaget inför noteringen på Nasdaq First North.
BioStock Live 26 mars 2021 (tid 19:50)

Einar Pontén presenterar Lipum.
Aktiedagen Lund 27 januari 2021 (tid 28:01)

Einar Pontén presenterar de senaste framstegen för att ta Lipums ledande läkemedelskandidat SOL-116 till kliniskt godkännande.
Biostock Life Science Summit, november 2020 (tid 14:02)

BioStock intervjuar Einar Pontén, VD Lipum.
LSX World Congress, London, February 2020. (tid 4:33)

Intervju med Ulf Björklund, Lipums styrelseordförande.
BIO-Europe 2019, Hamburg (tid 6:28)

OM BOLAGET