OM LIPUM

LIVSKVALITET MED EN KRONISK INFLAMMATORISK SJUKDOM

Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret.

SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov.

Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

VÄLKOMMEN

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

GRUNDARE

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

LÄKEMEDELSKANDIDAT

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

INDIKATIONER

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

PREKLINISK FAS

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

ÖVRIGT MARKNADSMATERIAL

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Eventet Umeå på börsen: Einar Pontén presenterar Lipum och intervjuas av Sverker Olofsson.
29 september 2021

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

VD Einar Pontén presenterar Lipum på Investerarafton som arrangerades av Investerarbrevet.se.
14 oktober 2021

Lennart Lundberg övergår till Lipums vetenskapliga råd. Läs mer »

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Vd Einar Pontén presenterar Lipum på Aktiespararnas digitala event.
7 juni 2021

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Klockringning på Nasdaq First North.
22 april 2021

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Vd Einar Pontén presenterar Lipum och erbjudandet att teckna units samt svarar på frågor inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 22 april.
Digitalt möte 30 mars 2021 (tid 50:59)

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Vd Einar Pontén presenterar bolaget inför noteringen på Nasdaq First North.
BioStock Live 26 mars 2021 (tid 19:50)

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Einar Pontén presenterar Lipum.
Aktiedagen Lund 27 januari 2021 (tid 28:01)

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Einar Pontén presenterar de senaste framstegen för att ta Lipums ledande läkemedelskandidat SOL-116 till kliniskt godkännande.
Biostock Life Science Summit, november 2020 (tid 14:02)

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

BioStock intervjuar Einar Pontén, VD Lipum.
LSX World Congress, London, February 2020. (tid 4:33)

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Intervju med Ulf Björklund, Lipums styrelseordförande.
BIO-Europe 2019, Hamburg (tid 6:28)

OM BOLAGET