Lipum AB – kvartalsrapport för juli-september 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -27 727 KSEK (-25 068)Likvida medel per 30 september: 17 551 KSEK (9 482)Väsentliga händelser [...]

2024-06-04T20:36:34+02:00

Lipum AB – interim report for the period July-September 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period July to September for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “The multiple dosing of healthy subjects in our ongoing Phase 1 clinical trial was started according to plan.”Financial summary January [...]

2024-06-04T20:36:34+02:00

Lipum AB – interim report for the period July-September 2022

Lipum AB has published the interim report for period July-September 2022. Below is a short summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “In early November, we were able to report that our Phase 1 clinical trial had started. Preparations for this were a major activity [...]

2024-06-04T20:36:37+02:00

Lipum AB – kvartalsrapport för perioden juli-september 2022

Lipum AB publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning januari till september 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -25 068 KSEK (-23 080)Likvida medel per 30 september: 9 482 KSEK (61 941)Väsentliga händelser under juli till september 2022Klinisk prövningsansökan [...]

2024-06-04T20:36:37+02:00

Lipum AB – interim report for the period July – September 2021

Press release: Umeå, 26 November 2021. Lipum AB (publ) has published the interim report for period July to September 2021. Below is a brief summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: “We are progressing according to plan and both toxicology- and safety studies, according to GLP, [...]

2024-06-04T20:36:40+02:00

Lipum AB – kvartalsrapport för perioden juli-september 2021

Pressmeddelande: Umeå, 26 november 2021. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2021 Nettoomsättning: 0 KSEK (15) Resultat efter finansiella poster: -23 080 KSEK (-11 333) Likvida medel per 30 september: [...]

2024-06-04T20:36:40+02:00
Till toppen