Om wpadmin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har wpadmin skapat 84 blogginlägg för.

Kallelse till extra bolagsstämma för ändring till publikt aktiebolag

Pressmeddelande: Umeå, 15 December 2020. Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB för ändring till publikt aktiebolag. Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag till fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att höja [...]

2021-02-23T11:54:25+01:00

Artikel i magasinet “Skelett och ledhälsa”

I magasinet "Skelett och ledhälsa” gav Lipums grundare, Professor Olle Hernell, Dr. Susanne Lindquist och Professor Lennart Lundberg, en intervju om vår  läkemedelskandidat SOL-116. SOL-116 är den antikropp som vi har utvecklat för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läs artikeln här »

2021-02-23T11:55:00+01:00

Biostock Life Science Summit

Vår VD Einar Pontén förbereder sig för BioStock Life Science Summit den 17 november kl 12:30. Han kommer att presentera vårt tillvägagångssätt för att behandla kroniska inflammationer och framstegen med ledande kandidat SOL-116. Den har nu producerats i 200L-skala och är redo för toxikologiska studier som börjar i december. Parallellt fortsätter vi att utforska fler [...]

2021-02-23T11:55:21+01:00

Norrlandsfonden investerar i Lipum

Susanne Lindquist och Olle Hernell, två av Lipums tre grundare. - Lipum är ett mycket spännande företag inom läkemedelsutveckling som också har ett starkt hållbarhetsperspektiv, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden, i pressmeddelandet på MyNewsdesk. Läs hela pressmeddelandet här »

2021-02-23T11:55:39+01:00

Forskningsingenjörer förstärker teamet

- Det kommer att bli både roligt och spännande att bidra till Lipums framsteg, säger Assar Bäckman, forskningsingenjör. Assar har en mångårig erfarenhet inom området genuttrycksanalys och han kommer att förstärka vårt team i labbet under hösten genom att ytterligare gräva i BSSL:s roll i den inflammatoriska processen på molekylär nivå.

2021-02-23T11:57:03+01:00

Lipum bjuder in till aktieägarmöte

Nyheter: Umeå, 18 augusti 2020. Lipum bjuder in till aktieägarmöte Den 27 augusti kommer Lipums aktieägare att träffas virtuellt. De senaste framstegen och framtidsplanerna kommer att presenteras och diskuteras. Mer detaljerad information kommer att skickas ut i personlig post. Varmt välkommen!

2021-02-23T11:57:22+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå, 17 August 2020. Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Lipum AB, org. nr. 556813-5999 ("Lipum"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 augusti 2020, kl. 12:00 på Tvistevägen 48C i Umeå. Förslag till dagordning och beslut bifogas. Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) skickas ut på begäran. Aktieägare som önskar delta i stämman ska [...]

2021-02-23T11:57:54+01:00

Lipum prepares for LSX Nordic Virtual event

News: Umeå, 13 August 2020. Lipum participate in LSX Nordic Viritual event 1-4 September. LSX is a community of senior life science decision makers where they connect senior life science executives with the capital, intelligence, innovation, and partners the companies need to grow their businesses. “Through these conferences and networking events we have the possibility [...]

2020-08-13T08:37:46+02:00

Growing up with Juvenile Idiopathic Arthritis

Clara Laurell. Foto: Roger Larsson, Hallandsposten News: Umeå, 27 August 2020. Growing up with Juvenile Idiopathic Arthritis Every year, more than 200 Swedish children are diagnosed with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), also called childhood rheumatism. JIA is a rheumatic disease that affects joints, causes severe pain and reduce the quality of life. Lipums aim is [...]

2020-10-06T08:55:50+02:00
Till toppen