Eular (European League Against Rheumatism) är Europas största årliga konferens där forskare, läkemedelsföretag och patientorganisationer samlas för att dela med sig av sin kunskap.

I år har Lipum valts ut att göra en posterpresentation under rubriken “A Novel Target for Treatment of Inflammatory Joint Diseases”.

Syftet med den årliga europeiska kongressen för reumatologi, EULAR 2022, är att tillhandahålla ett forum för vetenskapligt (både kliniskt och grundläggande), pedagogiskt och socialt utbyte mellan yrkesverksamma inom reumatologi, patientorganisationer, för att uppnå framsteg inom den kliniska vården av personer med reumatiska sjukdomar. EULAR är det största och mest betydelsefulla europeiska mötet inom detta område.

“A Novel Target for Treatment of Inflammatory Joint Diseases” kommer att presenteras av Dr Susanne Lindquist, CSO på Lipum och arbetet har utförts tillsammans med forskare vid Umeå universitet och SciLifeLab i Uppsala och Stockholm. Abstraktet kommer att publiceras den 1 juni 2022, enligt kongressens publiceringspolicy.

AKTUELLT