Lipum AB (publ) meddelar idag att ansökan om klinisk prövning för läkemedelskandidaten SOL-116 har godkänts av Regulatorisk myndighet i Nederländerna.

Studien som inkluderar friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit kommer att genomföras vid QPS anläggning i Groningen, Nederländerna. Studien genomförs som en doseskaleringsstudie genom att inleda med en mycket låg dos och därefter ökas dosen efter hand. Studien är planerad att starta i oktober.

”Planenligt har den kliniska prövningen blivit godkänd och därmed har en mycket viktig milstolpe  uppnåtts när Lipum har lyckats gå från preklinisk till klinisk utveckling av vår läkemedelskandidat SOL-116. Jag är väldigt stolt över teamet och alla som med stort engagemang har bidragit till denna framgång”, säger Einar Pontén, VD på Lipum.

AKTUELLT