Vår VD Einar Pontén förbereder sig för BioStock Life Science Summit den 17 november kl 12:30. Han kommer att presentera vårt tillvägagångssätt för att behandla kroniska inflammationer och framstegen med ledande kandidat SOL-116.

Den har nu producerats i 200L-skala och är redo för toxikologiska studier som börjar i december. Parallellt fortsätter vi att utforska fler indikationer samtidigt som vi går vidare mot kliniska prövningar 2022.

Mötet kommer att finnas tillgängligt online, registrera dig här: https://www.summit.biostock.se/