Pressmeddelande: Umeå, 18 mars, 2021. Lipums slutrapport för EU:s ramprogram Horizon 2020 är godkänd och bolaget får därmed kvarstående 496 000 EUR utbetalt från programmet.

Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling har därmed sammanlagt gett Lipum 2,2 MEUR till att utveckla SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

“Bidraget från Horizon 2020 har varit centralt för att ge oss möjlighet att ta fram läkemedels­kandidaten SOL-116. Denna har en ny verkningsmekanism som har möjlighet att bli den första i en ny läkemedelsklass för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar” säger VD Einar Pontén.

SOL-116 är en terapeutisk antikropp där siktet i första skedet är inställt på behandling av reumatism hos vuxna och barn. Förberedelser pågår för att starta kliniska prövningar under år 2022.

Ladda ned pressreleasen här »