PRESSMEDDELANDEN

Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras...
Den Riktade Nyemissionen omfattar 2 601 732 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie, vilket innebär att Lipum tillförs...
Finansiell sammanfattning januari till juni 2022 Väsentliga händelser under april till juni 2022 Väsentliga händelser efter periodens...
Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2022 Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2022 Väsentliga...
2022-04-27 16:20 LIPUM AB - kommuniké från årsstämma Regulatory
Årsredovisning och resultat Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för...
2022-04-04 08:30 Lipum publicerar årsredovisning för 2021 Regulatory
Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på...
2022-03-29 08:30 Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ) Regulatory
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN OCH FÖRANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som dels är upptagen som aktieägare...
2022-03-25 06:00 Lipum AB – bokslutskommuniké 2021 Regulatory
Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2021 Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2021 Väsentliga...
Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt...
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Lipum AB (publ) beslutat att...
Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2021 Väsentliga händelser under perioden juli-september 2021 Väsentliga...
Flerie Invest AB är ett välrenommerat investmentbolag med aktivt ägande inom bioteknologi och läkemedel. Bolaget kontrolleras av Thomas...
Finansiell sammanfattning första halvåret 2021 Väsentliga händelser under första halvåret 2021 Väsentliga händelser...
Stämman utsåg Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter och beslutade att styrelsen för tiden intill...
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd...

INVESTOR RELATIONS