INVESTOR RELATIONS

Investor Relations

PRESSMEDDELANDEN

2024-04-24 09:40 Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ) Regulatory
Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 13.00 i Mannheimer...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
Lipum AB (Publ), ett biofarmaceutiskt företag specialiserat på forskning och utveckling av en ny behandling för kroniska inflammatoriska...
Lipum (publ) meddelar idag att projektet " Precisionsmedicinska biomarkörer för att optimera personlig behandling vid RA" har beviljats...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
En extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), beslutade idag om ändring av Bolagets...
Lipum har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 för att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett nytt sätt. Detta baseras på...
Styrelsen för Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Lipum att inte acceptera...
Lipum meddelar att den första patienten med reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) har rekryterats och doserats med SOL-116 eller placebo...
Lipum AB:s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att Flerie har förvärvat...
Lipum AB´s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att de har förvärvat...
2024-02-29 08:55 Lipum AB – bokslutskommuniké 2023 Regulatory
Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig...
Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 april 2024...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...

INVESTOR RELATIONS

Investor Relations