LIPUM REPORTS FIRST PATIENT INCLUDED IN THE ONGOING PHASE I CLINICAL STUDY WITH SOL-116

Lipum announces that the first patient with rheumatoid arthritis (RA) has been enrolled and dosed with SOL-116 or placebo in the ongoing phase I clinical study in the Netherlands. The drug candidate SOL-116 is a humanized antibody that shall provide safer and more effective treatment of inflammatory diseases by blocking a previously overlooked target protein [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

LIPUM RAPPORTERAR ATT FÖRSTA PATIENTEN INKLUDERATS I DEN PÅGÅENDE FAS I-STUDIEN MED SOL-116

Lipum meddelar att den första patienten med reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) har rekryterats och doserats med SOL-116 eller placebo i den pågående kliniska fas I-studien i Nederländerna.Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att blockera ett tidigare förbisett målprotein (BSSL) i immunsystemet. Studien är en dubbelblind, [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

Lipum AB (publ) comment on mandatory bid from Flerie Invest AB

Lipum AB´s (publ) (“Lipum”) main owner Flerie Invest AB (“Flerie”) announced on 1 March 2024 that it has acquired an additional 859 shares in Lipum and that Flerie thereafter owns a total of 2,981,553 shares in Lipum, corresponding to approximately 32.01 per cent of the total number of shares and votes in Lipum. Through its [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

Lipum AB (publ) kommenterar budpliktsbud från Flerie Invest AB

Lipum AB:s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att Flerie har förvärvat ytterligare 859 aktier i Lipum som innebär att Flerie därefter äger totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Genom förvärvet den 1 mars 2024 passerade Flerie gränsen [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

Lipum AB (publ) informerar om att Flerie Invest AB har passerat gränsen för budplikt

Lipum AB´s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att de har förvärvat ytterligare 859 aktier i Lipum som innebär att Flerie därefter äger totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:30 erhöll Flerie undantag från [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

Lipum to participate in following upcoming

Lipum (publ), a clinical stage biopharmaceutical company developing the drug candidate SOL-116 focused on chronic inflammatory diseases, today announced its participation in the following upcoming events. Stora Aktiedagarna | 5 March | Stockholm, SwedenRedeye Investor Forum Online | 7 March | DigitalBiostock Health and Wealth | 11-15 March | DigitalBIO-Europe Spring | 18-20 March | [...]

2024-03-27T16:44:10+01:00

Lipum kommer att delta i branschmöten

Lipum (publ), är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116 med ett fokus på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer under våren 2024 att deltaga vid följande event. Stora Aktiedagarna | 5 mars | StockholmRedeye Investor Forum Online | 7 mars | DigitaltBiostock Health and Wealth | 11-15 mars | DigitaltBIO-Europe Spring | 18-20 mars | Barcelona, [...]

2024-03-27T16:44:10+01:00

Lipum reports positive interim results from clinical phase 1 study showing that SOL-116 reduces plasma BSSL levels in healthy subjects

Lipum AB (publ) announces that the first part of the clinical phase 1 study, where healthy subjects received a single dose of the drug candidate SOL-116, has been completed with positive results. These confirm an expected pharmacokinetic profile, consistently good safety profile and that SOL-116 interacts with its target protein BSSL (bile salt-stimulated lipase). The [...]

2024-03-27T16:44:10+01:00

Lipum rapporterar positiva interimsresultat från klinisk fas 1-studie som visar att SOL-116 reducerar BSSL nivåer i plasma hos friska försökspersoner

Lipum AB (publ) meddelar att den första delen av den kliniska fas 1-studien, där friska försökspersoner fått en singeldos av läkemedelskandidaten SOL-116, har avslutats med positiva resultat. Dessa bekräftar en förväntad farmakokinetik och en fortsatt god säkerhetsprofil samt att SOL-116 interagerar med sitt målprotein BSSL (bile salt-stimulated lipase). Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som [...]

2024-03-27T16:44:10+01:00
Till toppen