Idag inleds teckningsperioden i Lipums nyemission och VD har deltagit i bolagspresentation och VD-intervju med Erik Penser Bank

Lipum AB (publ) ("Lipum" eller "Bolaget") meddelar att teckningsperioden i den kapitalanskaffning Bolaget genomför inleds idag och löper till och med den 18 juli 2023. Lipum vill uppmärksamma att Erik Penser Bank offentliggjort en bolagspresentation och en intervju med Bolagets VD, Einar Pontén. Bolagspresentationen och intervjun syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större [...]

2023-07-20T14:36:18+02:00

The subscription period in Lipum’s rights issue begins today and the CEO has participated in a company presentation and CEO interview with Erik Penser Bank

Lipum AB (publ) ("Lipum" or the "Company") announces that the subscription period in the Company’s capital raising begins today and runs until July 18, 2023. Lipum wants to inform that Erik Penser Bank has published a company presentation and an interview with the Company's CEO, Einar Pontén. The purpose of the company presentation and interview [...]

2023-07-20T14:36:18+02:00

Carl-Johan Spak föreslås som ny styrelseledamot i Lipum AB

Valberedningen för Lipum AB (publ) föreslår till årsstämman i Umeå den 10 maj 2023 nyval av Carl-Johan Spak som styrelseledamot. Carl-Johan Spak är senior rådgivare hos Flerie Invest AB. Carl-Johan var anställd i ledande befattningar på Recipharm mellan 2009 och april 2021. Dessförinnan har han varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip [...]

2023-04-04T16:30:00+02:00

Lipums pågående kliniska fas 1-studie fortlöper som planerat

Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten SOL-116 går som planerat. Efter en fjärde doseskaleringen har säkerhetsutvärdering gjorts och resultaten visar som väntat att SOL-116 är fortsatt säker och tolereras väl. Studien fortsätter därför som planerat med högre dos för den femte gruppen. SOL-116 utvecklas för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. [...]

2023-03-23T16:50:00+01:00

Lipum’s ongoing clinical phase 1 study proceeds as planned

Lipum AB (publ) announces that the clinical phase 1 study with the drug candidate SOL-116 is proceeding as planned. After a fourth dose escalation, a safety evaluation has now been conducted and as expected, data show that SOL-116 remains safe and well tolerated. The study is therefore continuing as planned with a higher dose level [...]

2023-03-23T16:50:00+01:00

Lipum to participate in following upcoming events

Lipum (publ), a clinical stage biopharmaceutical company focused on chronic inflammatory diseases, today announced its participation in the following upcoming events. BIO-Europe Spring | March 20–22, 2023 | Basel, SwitzerlandLSX World Congress | May 3-4, 2023 | London, UKRedeye Investor Forum | May 11, 2023 | Malmö, SwedenBioStock Life Science Summit Spring | May 30-31, 2023 | DigitalBIO International [...]

2023-02-07T13:00:00+01:00

Lipum has initiated a Phase 1 clinical study with its drug candidate SOL-116

Lipum AB (publ) announces that the Phase 1 clinical study with the drug candidate SOL-116 has started and is progressing according to plan. To date, a first dose group of eight healthy volunteers have received a dose, with two of the volunteers receiving placebo. The drug candidate SOL-116 is a fully humanised antibody that, through [...]

2022-11-07T11:15:00+01:00

Lipum har startat klinisk Fas 1-studie med läkemedelskandidaten SOL-116

Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska Fas 1-säkerhetsstudien med läkemedelskandidaten SOL-116 har inletts och fortlöper planenligt. Hittills har en första dosgrupp om åtta friska frivilliga personer fått var sin dos, varav två av försökspersonerna fick placebo. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en fullt humaniserad antikropp som genom en unik verkningsmekanism är tänkt att fylla ett stort [...]

2022-11-07T11:15:00+01:00

Lipum presenterar vid Umeå på börsen

Nyhet: Umeå, 1 november, 2022. Lipum (publ) deltar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå vid eventet ”Umeå på Börsen” den 17 november.”Under året har Lipum planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta klinisk prövning på människa. Vi har en unik idé för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar där det [...]

2022-11-01T08:30:00+01:00

Lipum offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier

Pressmeddelande: Umeå, 19 oktober 2022. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör att den riktade nyemissionen av aktier om cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”) är fulltecknad.Styrelsen för Lipum beslutade den 22 september 2022, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om den Riktade Nyemissionen av 2 601 732 aktier till en [...]

2022-10-19T17:00:00+02:00
Till toppen