Lipum rapporterar fortsatta framsteg där flerdosdelen av den kliniska fas 1 studien är slutförd

Lipum AB (publ) meddelar att flerdosdelen av den kliniska fas 1 studien är slutförd. Åtta friska försökspersoner har fått fyra doser av SOL-116 eller placebo var 28:e dag med en uppföljningsperiod om 90 dagar efter sista dos. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att [...]

2024-06-18T08:30:00+02:00

Lipum receives loan commitment of SEK 20 million

Lipum AB (publ) has signed an agreement with Flerie Invest AB including a loan commitment of SEK 20 million. The agreement which has been signed on market terms, enters into force on 1 June 2024, has a term of 12 months and runs without collateral. "We are in a very intense phase with the completion [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum erhåller lånelöfte om 20 MSEK

Lipum AB (publ) har tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte om 20 miljoner kronor. Avtalet som tecknats till marknadsmässiga villkor träder i kraft 1 juni 2024, gäller under 12 månader och löper utan säkerheter. "Vi är inne i en mycket intensiv fas med slutförandet av den kliniska fas I-studien liksom att [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum and NorthX Biologics enter into new strategic manufacturing alliance

Lipum AB (Publ), a clinical stage biopharmaceutical company specialized in discovery and development of a novel treatment for chronic inflammatory diseases today announces that it has entered into a manufacturing alliance with NorthX Biologics AB, a Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). Under this agreement NorthX will manufacture Lipum´s lead asset, SOL-116, a humanized antibody, [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum och NorthX Biologics ingår strategiskt tillverkningssamarbete

Lipum AB (Publ), ett biofarmaceutiskt företag specialiserat på forskning och utveckling av en ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar, meddelar idag att bolaget har ingått ett tillverkningssamarbete med NorthX Biologics AB, en Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). Avtalet innebär att NorthX kommer att tillverka Lipums läkemedelskandidat, den humaniserade antikroppen SOL-116, som skall användas i [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum has been granted funding from Swelife

Lipum (publ) announce today that the project “Identifying proteomic biomarkers to predict the course of early RA” has been granted 2,8 MSEK from Swelife. The project is a collaboration between Lipum, Karolinska institutet, Stockholm and Linköping University. Rheumatoid arthritis (RA) is a debilitating chronic inflammatory disease that significantly impacts patients' quality of life and affect [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum har beviljats finansiering från Swelife

Lipum (publ) meddelar idag att projektet " Precisionsmedicinska biomarkörer för att optimera personlig behandling vid RA" har beviljats bidrag med 2,8 miljoner kronor från Swelife. Projektet är ett samarbete mellan Lipum, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Reumatoid artrit (RA), är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar patienternas livskvalitet och drabbar upp till 1% av världens [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum strengthens its protection of the drug candidate SOL-116 through a patent application for inflammation-driven cancer

Lipum has developed the drug candidate SOL-116 with the aim of treating inflammatory diseases in a new way. This is based on the discovery of a unique target Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL). Preclinical results showing that it is possible to inhibit inflammation by blocking BSSL. Currently, a phase 1 clinical study is ongoing where patients [...]

2024-06-04T20:36:32+02:00

Lipum stärker skyddet för SOL-116 genom en patentansökan för inflammationsorsakad cancer

Lipum har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 för att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett nytt sätt. Detta baseras på upptäckten av ett unikt målprotein, gallsalt-stimulerat lipas (BSSL). Prekliniska resultat har visa att det är möjligt att hämma inflammation genom att blockera BSSL. En klinisk fas 1-studie pågår för närvarande där patienter med reumatoid artrit (RA) nyligen har [...]

2024-06-04T20:36:32+02:00
Till toppen