Communique from extra general meeting in Lipum AB

Press release: Umeå, 19 June 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 18 June 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.The extra general meeting appointed Åsa Hansdotter and Ingemar Kihlström as new board [...]

2024-03-27T16:44:18+01:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Umeå 19 juni 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 18 juni 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Stämman utsåg Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter och beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av [...]

2024-03-27T16:44:18+01:00

Kommuniké från årsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB, org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 17 mars 2021 i Umeå.Genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon [...]

2024-03-27T16:44:18+01:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Lipum AB hölls i Umeå den 29 december 2020. Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19 pandemin genomfördes den extra bolagsstämman enligt ett så kallat roströstningsförfarande, enligt § 20 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna deltog i den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på [...]

2024-03-27T16:44:19+01:00
Till toppen