Pressmeddelande: Umeå 19 juni 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 18 juni 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Stämman utsåg Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter och beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Aktieägarna beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå till ledamöterna med 100 000 SEK vardera. Lipums styrelseledamöter är därmed: Ulf Björklund (ordförande), Olle Hernell, Kristian Sandberg, Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström.

Dr Ingemar Kihlström är fil kand i kemi och biologi samt docent i toxikologi vid Uppsala universitet. Ingemar har en gedigen meritförteckning som konsult inom läkemedel, bioteknik, medtech och finans. Han har tidigare arbetat mer än 15 år inom forskning och utveckling samt affärsutveckling i Astra och Pharmacia samt närmare 10 år inom finansbranschen som läkemedelsanalytiker och inom Corporate Finance för Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Ingemar är sedan snart 20 år huvudsakligen verksam som styrelseledamot inom life science och har haft ett trettiotal styrelseuppdrag som ordförande och ledamot i främst noterade bolag.

Åsa Hansdotter är advokat och partner i HWF Advokater AB i Helsingborg. Hon arbetar med bolags- och aktiemarknadsrätt, svenska och internationella företagsöverlåtelser samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor i rollen som extern bolagsjurist för noterade och onoterade företag inom bl.a. industri och life science. Under åren 2001-2017 arbetade Åsa på Mannheimer Swartling, varav som partner under 2010-2017. Åsa är styrelseledamot i bl.a. Dizlin Pharmaceuticals AB, P Capital Partners AB och Svensk-Ryska Handelskammaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Einar Pontén, verkställande direktör
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Lipum AB (publ)

Styrelsen

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker LIPUM). Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.