Lipum har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande: Umeå, 19 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är torsdag den 22 april 2021. Lipums aktie kommer att handlas under kortnamnet ”LIPUM" med ISIN-kod SE0015660899. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas [...]

2021-04-19T17:17:53+02:00

A game changer treatment for chronic inflammatory disorders

“A game changer treatment for chronic inflammatory disorders“ - the European Commission reports via CORDIS the successful outcome of it’s 2.2 M€ Horizon 2020 grant to Lipum. “The support has been of enormous benefit in passing important milestones in our development”, says Dr Einar Pontén, CEO. The article is available in six languages (EN,DE,ES,FR,IT,PL). You [...]

2021-04-15T10:57:59+02:00

Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Pressmeddelande: Umeå, 12 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) [...]

2021-04-12T17:30:15+02:00

Sista dag för teckning i Lipum är idag 8 april

Pressmeddelande: Umeå, 8 april, 2021. Sista dag för teckning av Units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) i Lipum AB (publ) inför planerad notering, är idag den 8 april. Erbjudandet i sammandrag Sista teckningsdag: 8 april 2021 Erbjudandets storlek: 2 380 000 Units, motsvarande vid full teckning 75,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid [...]

2021-04-08T08:32:22+02:00

Lipums vd om noteringen på First North och emissionen

Vi utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel för att lindra smärtsamma symptom och öka livskvaliteten för barn och vuxna som lider av reumatism samt andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lipum står nu inför en notering på Nasdaq First North Growth Market och en emission om cirka 75,6 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade Lipums vd Einar Pontén för [...]

2021-04-06T13:03:36+02:00

Lipum intervjuas i IPO-podden

Vd Einar Pontén intervjuas av Jonathan Furelid, IPO-Podden, inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Teckning pågår fram till den 8 april 2021.

2021-04-01T10:47:56+02:00

Lipum AB offentliggör prospekt inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars, 2021. Styrelsen för Umeåföretaget Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till detta och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 mars 2021, erbjuds allmänheten i Sverige möjligheten att teckna högst 2 380 000 Units i Bolaget [...]

2021-03-24T19:37:14+01:00

Lipums slutrapport för Horizon 2020 är godkänd

Pressmeddelande: Umeå, 18 mars, 2021. Lipums slutrapport för EU:s ramprogram Horizon 2020 är godkänd och bolaget får därmed kvarstående 496 000 EUR utbetalt från programmet. Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling har därmed sammanlagt gett Lipum 2,2 MEUR till att utveckla SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. "Bidraget från Horizon 2020 har varit [...]

2021-03-19T09:46:42+01:00

Lipum utvecklar nästa generations biologiska läkemedel

Artikel i Sectoranalys: Health Care | Invest Talks ”Vår ambition är att erbjuda en bättre behandling av bland annat barn- och ledgångsreumatism, samt flera andra kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Under våren noteras Lipum AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market” säger Einar Pontén, vd. Läs hela artikeln från Invest Talks här »

2021-03-18T16:58:30+01:00

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 17 mars 2021 i Umeå. Genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny [...]

2021-03-18T09:26:19+01:00
Till toppen