PRESSMEDDELANDEN

Den 3 juni har VD Einar Pontén ökat sitt aktieinnehav med 10 000 aktier i Lipum. Köpkursen var 15,00 kr och han äger därefter...
Redeye Growth Day äger rum den 2 juni Stockholm och kommer att vara en kombination av en digital plattform och live presentationer. Lipum är...
Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2022 Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2022 Väsentliga...
Livesändningen startar kl 14:00 och kan ses på länk. För ytterligare information kontakta: Einar Pontén, CEO E-post: einar.ponten@lipum.se...
Pelago Bioscience AB är ett snabbväxande svenskt företag, baserat i Solna, med bioanalytisk expertis och tjänster för läkemedelsutveckling...
Lipum ingår i ett konsortium tillsammans med både industri- och akademipartners. Projektet leds av Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid...
2022-04-27 16:20 LIPUM AB - kommuniké från årsstämma Regulatorisk
Årsredovisning och resultat Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för...
Syftet med den årliga europeiska kongressen för reumatologi, EULAR 2022, är att tillhandahålla ett forum för vetenskapligt (både...
2022-04-04 08:30 Lipum publicerar årsredovisning för 2021 Regulatorisk
Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på...
2022-03-29 08:30 Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ) Regulatorisk
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN OCH FÖRANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som dels är upptagen som aktieägare...
2022-03-25 06:00 Lipum AB – bokslutskommuniké 2021 Regulatorisk
Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2021 Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2021 Väsentliga...
Lipum AB och QPS The Netherlands BV är glada att kunna meddela samarbete kring den första-i-människa-studien med SOL-116 i syfte att bli...
Lipums biologiska läkemedelskandidat SOL-116 har tillverkats under de bestämmelser som gäller för Good Manufacturing Practice (GMP)...
2022-02-02 13:00 Lipum anställer forskare
Lipums utvecklingsarbete är i ett intensivt skede och en inledande klinisk fas 1-studie förbereds. Prekliniska studier har tidigare visat lovande...
Umeågalan är ett event som engagerar Umeås näringsliv. Framgångsrika företag uppmärksammas med utmärkelser inom...

INVESTOR RELATIONS