PRESSMEDDELANDEN

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN...
Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om...
Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2023...
2023-05-10 14:45 Lipum AB - kommuniké från årsstämma Regulatory
Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 10 maj 2023 i Umeå. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt...
Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En...
Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2023 i en livesänd webcast den 25 april. Livesändningen...
2023-04-19 17:30 Lipum publicerar årsredovisning för 2022 Regulatory
Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på...
Valberedningen för Lipum AB (publ) föreslår till årsstämman i Umeå den 10 maj 2023 nyval av Carl-Johan Spak som styrelseledamot...
2023-04-04 15:30 Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ) Regulatory
Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den...
2023-03-24 08:00 Lipum AB – bokslutskommuniké 2022 Regulatory
Pressmeddelande: Umeå, 24 mars 2023. Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022. Nedan...
Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten SOL-116 går som planerat. Efter en fjärde doseskaleringen...
Lipum (publ) VD Einar Pontén kommenterar delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022 i en livesänd webcast den 24 mars...
Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman...
Lipum AB publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig...

INVESTOR RELATIONS