Lipum AB (publ) har tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte om 20 miljoner kronor. Avtalet som tecknats till marknadsmässiga villkor träder i kraft 1 juni 2024, gäller under 12 månader och löper utan säkerheter.

"Vi är inne i en mycket intensiv fas med slutförandet av den kliniska fas I-studien liksom att vi avser påbörja planeringen av en fas 2-studie. Samtidigt pågår ett flertal prekliniska initiativ och vi behöver ha en flexibilitet för att optimera genomförandet. Med lånelöftet får vi trygghet att kunna genomföra aktiviteterna utan onödigt dröjsmål. Jag är mycket glad över det stöd vi får från vår största ägare Flerie Invest ", säger Ola Sandborgh, VD för Lipum.