Lipum AB announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Lipum AB (publ) ("Lipum") announces its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. In accordance with the decision at the Annual General Meeting, the three largest shareholders in terms of voting rights on 1 September 2022 have appointed a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. The three largest shareholders in terms of [...]

2022-12-21T08:30:00+01:00

Lipum AB tillkännager valberedning inför årsstämman 2023

Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023. De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, [...]

2022-12-21T08:30:00+01:00

Lipum AB – kvartalsrapport för perioden juli-september 2022

Lipum AB publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning januari till september 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -25 068 KSEK (-23 080)Likvida medel per 30 september: 9 482 KSEK (61 941)Väsentliga händelser under juli till september 2022Klinisk prövningsansökan [...]

2022-11-25T08:30:00+01:00

Lipum AB – interim report for the period July-September 2022

Lipum AB has published the interim report for period July-September 2022. Below is a short summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “In early November, we were able to report that our Phase 1 clinical trial had started. Preparations for this were a major activity [...]

2022-11-25T08:30:00+01:00

Lipums VD kommenterar kvartalsrapport

Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022 i en livesänd webcast den 25 november. Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. KontakterEinar Pontén, VDE-post: einar.ponten@lipum.seMobil: +46 70 578 34 95Web: www.lipum.se Om ossLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska [...]

2022-11-23T13:00:00+01:00

Lipum har startat klinisk Fas 1-studie med läkemedelskandidaten SOL-116

Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska Fas 1-säkerhetsstudien med läkemedelskandidaten SOL-116 har inletts och fortlöper planenligt. Hittills har en första dosgrupp om åtta friska frivilliga personer fått var sin dos, varav två av försökspersonerna fick placebo. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en fullt humaniserad antikropp som genom en unik verkningsmekanism är tänkt att fylla ett stort [...]

2022-11-07T11:15:00+01:00

Lipum has initiated a Phase 1 clinical study with its drug candidate SOL-116

Lipum AB (publ) announces that the Phase 1 clinical study with the drug candidate SOL-116 has started and is progressing according to plan. To date, a first dose group of eight healthy volunteers have received a dose, with two of the volunteers receiving placebo. The drug candidate SOL-116 is a fully humanised antibody that, through [...]

2022-11-07T11:15:00+01:00

Lipum presenterar vid Umeå på börsen

Nyhet: Umeå, 1 november, 2022. Lipum (publ) deltar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå vid eventet ”Umeå på Börsen” den 17 november.”Under året har Lipum planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta klinisk prövning på människa. Vi har en unik idé för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar där det [...]

2022-11-01T08:30:00+01:00

Lipum announces outcome of directed share issue

Press release: Umeå, October 19, 2022. Lipum AB (publ) (“Lipum” or the “Company”) announces that the directed share issue of approximately SEK 39 million before deduction of transaction costs (the “Directed Share Issue”) has been fully subscribed.The Board of Directors of Lipum resolved on September 22, 2022, subject to the approval by the General Meeting, on [...]

2022-10-19T17:00:00+02:00

Lipum offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier

Pressmeddelande: Umeå, 19 oktober 2022. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör att den riktade nyemissionen av aktier om cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”) är fulltecknad.Styrelsen för Lipum beslutade den 22 september 2022, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om den Riktade Nyemissionen av 2 601 732 aktier till en [...]

2022-10-19T17:00:00+02:00
Till toppen