Lipum publishes prospectus regarding the rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. SEE ALSO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" [...]

2024-04-03T12:45:00+02:00

Lipum AB – Report from the Extraordinary General Meeting

An Extraordinay General Meeting (the “EGM”) in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (“Lipum” or the “Company”), today resolved to amend the Company’s articles of association and to approve the Board of Directors’ resolution on a rights issue of up to 27,944,055 shares. The EGM further resolved to approve the master services agreement which [...]

2024-04-02T13:25:00+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), beslutade idag om ändring av Bolagets bolagsordning och godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 27 944 055 aktier. Den extra bolagsstämman beslutade vidare om godkännande av det tillverkningsavtal som Bolaget den 29 februari 2024 ingått med NorthX Biologics AB. Vid [...]

2024-04-02T13:25:00+02:00

Lipum strengthens its protection of the drug candidate SOL-116 through a patent application for inflammation-driven cancer

Lipum has developed the drug candidate SOL-116 with the aim of treating inflammatory diseases in a new way. This is based on the discovery of a unique target Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL). Preclinical results showing that it is possible to inhibit inflammation by blocking BSSL. Currently, a phase 1 clinical study is ongoing where patients [...]

2024-04-02T08:30:00+02:00

Lipum stärker skyddet för SOL-116 genom en patentansökan för inflammationsorsakad cancer

Lipum har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 för att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett nytt sätt. Detta baseras på upptäckten av ett unikt målprotein, gallsalt-stimulerat lipas (BSSL). Prekliniska resultat har visa att det är möjligt att hämma inflammation genom att blockera BSSL. En klinisk fas 1-studie pågår för närvarande där patienter med reumatoid artrit (RA) nyligen har [...]

2024-04-02T08:30:00+02:00

Statement from the Board of Directors of Lipum regarding the mandatory public offer from Flerie Invest AB

The Board of Directors of Lipum AB (publ) (“Lipum” or the “Company”) unanimously recommends the shareholders of Lipum not to accept the mandatory cash offer made by Flerie Invest AB (“Flerie”) on 6 March 2024. BackgroundThis statement is made by the Board of Directors of Lipum in accordance with item II.19 of the Takeover rules [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

Uttalande från styrelsen i Lipum med anledning av budpliktserbjudande från Flerie Invest AB

Styrelsen för Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Lipum att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudandet som lämnats av Flerie Invest AB (”Flerie”) den 6 mars 2024. BakgrundDetta uttalande görs av styrelsen i Lipum i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Aktiemarknadens självregleringskommitté utgivna den 1 januari [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

LIPUM REPORTS FIRST PATIENT INCLUDED IN THE ONGOING PHASE I CLINICAL STUDY WITH SOL-116

Lipum announces that the first patient with rheumatoid arthritis (RA) has been enrolled and dosed with SOL-116 or placebo in the ongoing phase I clinical study in the Netherlands. The drug candidate SOL-116 is a humanized antibody that shall provide safer and more effective treatment of inflammatory diseases by blocking a previously overlooked target protein [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

LIPUM RAPPORTERAR ATT FÖRSTA PATIENTEN INKLUDERATS I DEN PÅGÅENDE FAS I-STUDIEN MED SOL-116

Lipum meddelar att den första patienten med reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) har rekryterats och doserats med SOL-116 eller placebo i den pågående kliniska fas I-studien i Nederländerna.Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att blockera ett tidigare förbisett målprotein (BSSL) i immunsystemet. Studien är en dubbelblind, [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00

Lipum AB (publ) comment on mandatory bid from Flerie Invest AB

Lipum AB´s (publ) (“Lipum”) main owner Flerie Invest AB (“Flerie”) announced on 1 March 2024 that it has acquired an additional 859 shares in Lipum and that Flerie thereafter owns a total of 2,981,553 shares in Lipum, corresponding to approximately 32.01 per cent of the total number of shares and votes in Lipum. Through its [...]

2024-03-27T16:44:09+01:00
Till toppen