Lipum rapporterar fortsatta framsteg där flerdosdelen av den kliniska fas 1 studien är slutförd

Lipum AB (publ) meddelar att flerdosdelen av den kliniska fas 1 studien är slutförd. Åtta friska försökspersoner har fått fyra doser av SOL-116 eller placebo var 28:e dag med en uppföljningsperiod om 90 dagar efter sista dos. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att [...]

2024-06-18T08:30:00+02:00

Lipum AB – kommuniké från årsstämma

Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 28 maj 2024 i Stockholm. Fastställande av resultaträkning och balansräkningÅrsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.Dispositioner beträffande bolagets resultatÅrsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras [...]

2024-06-04T20:36:30+02:00

Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2024

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2024. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2024.Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -9 313 KSEK (-7 173)Likvida medel per 31 mars: 1 473 KSEK (26 765)Väsentliga händelser under perioden [...]

2024-06-04T20:36:30+02:00

Lipum AB – interim report Q1 for the period January-March 2024

Lipum AB (publ) has published the interim report Q1 for the period January-March 2024. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Ola Sandborgh comments: “I can with pride look back to a fantastic start of a new year. We continue according to plan and will [...]

2024-06-04T20:36:30+02:00

Lipums VD kommenterar kvartalsrapport

Lipums (publ) VD Ola Sandborgh kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2024 i en livesänd webcast den 28 maj. Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. KontakterOla Sandborgh, VDola.sandborgh@lipum.se+46 72 218 80 21Web: www.lipum.se Om ossLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Rättelse: Lipum publicerar årsredovisning för 2023

I den tidigare versionen var datum för styrelsens undertecknande fel. Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 28 maj 2024 kl 13:00 på Mannheimer Swartlings kontor på Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.I årsredovisningen kommenterar VD Ola Sandborgh; ” 2023 [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum publicerar årsredovisning för 2023

Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 28 maj 2024 kl 13:00 på Mannheimer Swartlings kontor på Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.I årsredovisningen kommenterar VD Ola Sandborgh; ” 2023 var ett mycket bra år för Lipum, vår kliniska fas [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum receives loan commitment of SEK 20 million

Lipum AB (publ) has signed an agreement with Flerie Invest AB including a loan commitment of SEK 20 million. The agreement which has been signed on market terms, enters into force on 1 June 2024, has a term of 12 months and runs without collateral. "We are in a very intense phase with the completion [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum erhåller lånelöfte om 20 MSEK

Lipum AB (publ) har tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte om 20 miljoner kronor. Avtalet som tecknats till marknadsmässiga villkor träder i kraft 1 juni 2024, gäller under 12 månader och löper utan säkerheter. "Vi är inne i en mycket intensiv fas med slutförandet av den kliniska fas I-studien liksom att [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00
Till toppen