Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -7 173 KSEK (-5 830)Likvida medel per 31 mars: 26 765 KSEK (27 971)Väsentliga händelser [...]

2024-03-27T16:44:12+01:00

Lipum AB – interim report for the period January-March 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to March for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “I am excited about our ongoing Phase 1 clinical trial of the drug candidate SOL-116 as everything is going according [...]

2024-03-27T16:44:12+01:00

Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2022

Pressmeddelande: Umeå, 18 maj 2022. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2022 Nettoomsättning: 0 KSEK (0) Resultat efter finansiella poster: -5 830 KSEK (-6 109) Likvida medel per 31 [...]

2024-03-27T16:44:15+01:00

Lipum AB – interim report for the period January-March 2022

Press release: Umeå, 18 May 2022. Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to March for 2022. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: “More progress was made in the preparations ahead of clinical trials. In parallel, and in [...]

2024-03-27T16:44:15+01:00
Till toppen