Lipum offentliggör informationsmemorandum med anledning av bolagets förestående företrädesemission

Lipum offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående Företrädesemission. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.lipum.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Villkor för Företrädesemissionen De som är registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 30 juni 2023 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som [...]

2024-01-19T14:54:41+01:00

Lipum publishes an information memorandum in connection with the company’s forthcoming rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. SEE ALSO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" [...]

2023-07-20T14:36:18+02:00

Lipum AB offentliggör prospekt inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars, 2021. Styrelsen för Umeåföretaget Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.I anslutning till detta och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 mars 2021, erbjuds allmänheten i Sverige möjligheten att teckna högst 2 380 000 Units i Bolaget motsvarande en [...]

2021-03-24T19:37:00+01:00
Till toppen