En aktiv livsstil och förbättrad livskvalitet

för miljontals människor påverkade av kroniska inflammatoriska sjukdomar

ETT ANTIINFLAMMATORISKT LÄKEMEDEL MED BANBRYTANDE POTENTIAL

Vi har utvecklat SOL-116 som är en biologisk läkemedelskandidat för behandling av sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och juvenil idiopatisk artrit (JIA). Vårt mål är att lindra smärtsamma symptom och öka livskvalitén för de miljontals patienter som lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Möjligheten att behandla andra kroniska inflammatoriska tillstånd som till exempel Crohns sjukdom och ulcerös kolit utforskas också.

Lipums läkemedelskandidat SOL-116 är en terapeutisk antikropp som förväntas erbjuda en unik verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

HISTORIEN BAKOM LIPUM

Lipum grundades efter en upptäckt av forskare vid Umeå Universitet. Historien bakom innovationen sträcker sig 45 år tillbaka då Olle Hernell, professor i pediatrik och hans forskargrupp, studerade spädbarn och hur de nyttjar bröstmjölkens fett vid amning och där fokus låg på ett fettspjälkande enzymprotein som nu är känt som gallsalt-stimulerat lipas (BSSL).

LÄR KÄNNA VD EINAR PONTÉN

Intervju av Redeye för att bättre lära känna personen Einar Pontén, vd för Lipum. Han berättar om sin ledarstil samt framtidsvisionen för Lipum.

LIPUM INFÖR KLINISKA PRÖVNINGAR

VD Einar Pontén presenterar i samband med Redeye Initiate Lipums framsteg inför kliniska prövningar.

PRESSMEDDELANDEN

Lipums (publ) VD Ola Sandborgh kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2024 i en livesänd webcast den 28 maj. Livesändningen...
I den tidigare versionen var datum för styrelsens undertecknande fel. Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret...
2024-05-07 08:32 Lipum publicerar årsredovisning för 2023 Regulatory
Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på...