EN AKTIV LIVSSTIL OCH FÖRBÄTTRAD LIVSKVALITET FÖR MILJONTALS MÄNNISKOR PÅVERKADE AV KRONISKA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR
LÄS MER OM LIPUM

ETT ANTIINFLAMMATORISKT LÄKEMEDEL MED BANBRYTANDE POTENTIAL

Vi har utvecklat SOL-116 som är en biologisk läkemedelskandidat för behandling av sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och juvenil idiopatisk artrit (JIA). Vårt mål är att lindra smärtsamma symptom och öka livskvalitén för de miljontals patienter som lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Möjligheten att behandla andra kroniska inflammatoriska tillstånd som till exempel Crohns sjukdom och ulcerös kolit utforskas också.

Lipums läkemedelskandidat SOL-116 är en terapeutisk antikropp som förväntas erbjuda en unik verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

HISTORIEN BAKOM LIPUM

Lipum grundades efter en upptäckt av forskare vid Umeå Universitet. Historien bakom innovationen sträcker sig 45 år tillbaka då Olle Hernell, professor i pediatrik och hans forskargrupp, studerade spädbarn och hur de nyttjar bröstmjölkens fett vid amning och där fokus låg på ett fettspjälkande enzymprotein som nu är känt som gallsalt-stimulerat lipas (BSSL).

LÄS MER
Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

LÄR KÄNNA VD EINAR PONTÉN

Intervju av Redeye för att bättre lära känna personen Einar Pontén, vd för Lipum. Han berättar om sin ledarstil samt framtidsvisionen för Lipum.

Se presentationen på Youtube
Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

LIPUM INFÖR KLINISKA PRÖVNINGAR

VD Einar Pontén presenterar i samband med Redeye Initiate Lipums framsteg inför kliniska prövningar.

Se presentationen på Youtube
PRENUMERERA PÅ AKTUELL INFORMATION

NYHETER

Pressmeddelande: Umeå, 27 september, 2022. Lipum AB (publ) meddelar idag att ansökan om klinisk prövning för läkemedelskandidaten...
LSX Nordic, Köpenhamn, Danmark, 6-7 september Biostock Investerarevent, digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 september...

PRESSMEDDELANDEN

Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras...
Den Riktade Nyemissionen omfattar 2 601 732 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie, vilket innebär att Lipum tillförs...
Finansiell sammanfattning januari till juni 2022 Väsentliga händelser under april till juni 2022 Väsentliga händelser efter periodens...