IBD — ett samlingsnamn

för olika kroniska inflammatoriska tillstånd inom matsmältningskanalen

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för olika kroniska inflammatoriska tillstånd inom matsmältningskanalen. IBD inkluderar främst ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD).

Ulcerös kolit orsakar långvarig inflammation och sår inom tjocktarmen och ändtarmens ytliga lager vilket kan orsaka livshotande komplikationer. Symptomen varierar beroende på allvarlighetsgraden av inflammationen men inkluderar ofta blodig diarré, buk och rektalsmärtor, trötthet samt feber. Hos barn kan ulcerös kolit även skapa besvär med tillväxten.

Inflammation som uppstår vid Crohns sjukdom kan finnas ända från munhålan till ändtarmen och tränger djupare in i tarmväggen än inflammationen vid ulcerös kolit. Vanligen finns inflammationen i tunntarm och/eller tjocktarm. Likt ulcerös kolit kan Crohns sjukdom orsaka livshotande komplikationer. Symtom inkluderar diarré, buksmärtor och bukkramper, feber samt även dränering nära anus till följd av en inflammation från en tunnel inuti huden (fistel). Människor med IBD kan uppleva munsår (Crohn) och hud-, ögon-, led- och även leverinflammation. Sjukdomen kan dessutom medföra näringsbrist och fördröja barns tillväxt och könsmognad.

Orsaken till ulcerös kolit och Crohns sjukdom är okänd men som med många andra inflammatoriska sjukdomar kan det bero på att immunförsvaret brister, till exempel efter att först ha försökt kämpa emot en viral eller bakteriell infektion. Ärftlighet verkar spela en roll, dock så har de flesta personer med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom ingen familjebakgrund av sjukdomarna.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom behandlas för tillfället med ett stort antal biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), symtomlindrande läkemedel mot bland annat diarré, näringsterapi inkluderande mineral- samt vitaminsupplement och för vissa patienter även kirurgi. Dessvärre så upplever en relativt stor andel av dessa patienter ingen initial eller senare avtagande effekt med nuvarande antiinflammatoriska biologiska läkemedel. Det är uppenbart att det finns ett markant behov av nya effektiva läkemedel som agerar genom nya målområden och/eller behandlingssätt.

Forskning & Utveckling

Forskning & Utveckling