Nyhet: Umeå, 9 augusti 2022.  Lipum (publ), som är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer att deltaga vid följande event.

LSX Nordic, Köpenhamn, Danmark, 6-7 september              

Biostock Investerarevent, digitalt, 14 september

Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 september

Bio-Europe, Leipzig, Tyskland, 24-26 oktober

Redeye Life Science Day, Stockholm, 24 november

Biostock Life Science Summit, Lund, 29-30 november

"Jag ser fram emot dessa möten. Vi närmar oss klinisk prövning av vår biologiska läkemedelskandidat SOL-116 och branschträffarna ger fina möjligheter att presentera våra framsteg.”, säger VD Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.