Nyhet: Umeå, 13 maj 2022. Lipum AB (publ) har inlett samarbete med Pelago Bioscience AB för att stärka den bioanalytiska utvecklingen till prekliniska och kliniska studier.

Pelago Bioscience AB är ett snabbväxande svenskt företag, baserat i Solna, med bioanalytisk expertis och tjänster för läkemedelsutveckling. Pelago erbjuder bland annat LC-MS-baserade analyser för proteinkvantifiering som en tjänst för studier av farmakodynamik och -kinetik samt monitorering av biomarkörer under läkemedelsutveckling. Inledningsvis kommer samarbetet med Lipum att fokusera på analyser för att följa halten av målmolekylen BSSL vid olika studier.

”Sverige ligger i framkant inom bioanalytisk kemi och därför är jag mycket glad över att vi har inlett ett samarbete med Pelago i Solna. Det innebär en förstärkning av vårt utvecklingsarbete och ger möjlighet till mer värdefulla resultat, till exempel vid kliniska studier med vår läkemedelskandidat SOL-116”, säger Einar Pontén, VD.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.