Lipum har tecknat avtal med amerikanska Abzena för att producera sin läkemedelskandidat för behandling av autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. VD Einar Pontén om berättar om vikten av att välja rätt partner till det ganska komplicerade arbetet.

Lipum har tecknat CMC-avtal med det Kalifornienbaserade bolaget Abzena, som är en global kontraktsforskningsorganisation. Abzena ska göra cellinjeutveckling och utveckla en produktionsmetod av Lipums läkemedelskandidat för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Abzena har samarbeten med bolag som Gilead Sciences, Bioverativ (Sanofi) och Roche, samt är noterbart även partner med Welsh, Carson, Anderson & Stowe, en av världens ledande private equity-investerare.

– Vid tidigare möten med big pharma har de ofta bett oss återkomma då vi har en läkemedelskandidat. Det har vi nu och det märks exempelvis genom många bokade möten vid de kommande RESI och BIO-Europe konferenserna i Wien under nästa vecka. Detsamma gäller VC-bolagen för nu närmar vi oss den fas där bolagets värde kan öka hastigt och kapitalbehovet är av en storlek som passar deras investeringskriterier, säger Einar Pontén, VD.

Antikropp ska dämpa inflammationsprocessen

Lipum utvecklar behandlingar mot autoimmuna kroniska inflammationer, t.ex. juvenil idiopatisk artrit (JIA). Bolaget har identifierat en unik målmolekyl för sin behandling som kallas bile salt-stimulated lipase (BSSL), ett protein med förmågan att rekrytera immunceller till inflammationer i kroppen och på så sätt påskynda inflammationsprocessen. Lipums strategi är att utveckla en antikropp som kan blockera BSSL och därmed dämpa inflammationsprocessen.

– Autoimmuna inflammatoriska sjukdomar som juvenil idiopatisk artrit representerar betydande medicinska behov. Vi är glada över att utnyttja vår kompetens och integrerade möjligheter för att påskynda utvecklingen. Lipum är en innovativ vetenskaplig organisation med visionärt ledarskap och jag är personligen mycket exalterad över potentialen med anti-BSSL-terapi för att förbättra behandlingsutfallet hos patienterna, säger Jonathan Goldman, VD Abzena.

Abzena kommer att stödja Lipums anti-BSSL-antikropp IND-program och under ett 18-månadersprogram omfattar det utveckling av en forskningscellbank med Abzenas celllinje, optimering av produktionsmetod, följt av cGMP-tillverkning. Arbetet kommer att äga rum i Abzenas faciliteter i Cambridge, Storbritannien och San Diego, USA.