Nyhet: Umeå, 8 Juli, 2022. Lipum (publ) förbereder starten av sin första kliniska fas 1-studie och teamet förstärks nu med Dr. Helena Bergström som har rekryterats som medicinsk chef (CMO).

Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk erfarenhet efter läkarexamen vid Uppsala universitet 1996.  Helena har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och har också ägnat sig åt studier av könsskillnader inom medicin, läkemedels­omsättning och blodfettsrubbningar. Under arbetet som klinisk farmakolog vid AstraZeneca R&D var hon engagerad i planeringen och genomförandet av first in human kliniska studier inom neurovetenskap och kardiometabola sjukdomar och som prövare har Helena deltagit i ett stort antal studier från fas 1 till 4, inom flera olika terapiområden.

Helena kommer att vara medicinskt ansvarig läkare vid kommande klinisk prövning och i samband med hennes tillträde har Lipums organisation förändrats och professor Olle Hernell, styrelseledamot och en av företagets grundare, har antagit en ny befattning som senior medicinsk rådgivare.

"Dr Bergström har värdefull och omfattande erfarenhet av farmakologi och kliniska prövningar. Hennes starka drivkraft och engagemang kommer säkert också att bidra till att vår kliniska utveckling blir framgångsrik. Helena blir en viktig kugge i vårt team och jag är glad att välkomna henne ombord", säger vd Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.