Pressmeddelande: Umeå, 24 februari 2022. Lipum AB (publ) rapporterar att GMP-tillverkningen av SOL-116 har varit framgångsrik och formuleringen är nu redo för aseptisk fyllning inför användning i kliniska studier.

Lipums biologiska läkemedelskandidat SOL-116 har tillverkats under de bestämmelser som gäller för Good Manufacturing Practice (GMP). Tillverkningen utfördes av bolagets partner Abzena Inc. i San Diego. För nästa steg i utvecklingen har Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) anlitats för aseptisk fyllning vilket är det sista, kritiska steget i GMP-tillverkningen av biofarmaceutiska produkter. Detta är en specialiserad process, som involverar högt utvecklade tekniker, som säkerställer att produkten är steril och klar att använda i kliniska prövningar.

APL som har fem anläggningar i Sverige och cirka 500 anställda är ett ledande företag för kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag.

"En betydande milstolpe har uppnåtts vid utvecklingen av vår läkemedelskandidat. Vi är nöjda över att ha APL som vår partner för nästa steg. Det är också trevligt att detta arbete är i goda händer lokalt vid deras anläggning här i Umeå." – säger vd Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil:   +46 70 578 34 95
Web:    www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker LIPUM). Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.