Nyhet: Umeå, 23 september, 2021.

Lipum kommer att medverka på Naventus Life Science Summit, 29 september på Grand Hôtel i Stockholm. Eventet arrangeras av Naventus Corporate Finance tillsammans med Setterwalls, Deloitte, FNCA, Nordnet och Nasdaq. På kvällen, samma dag, medverkar även Lipum vid eventet Umeå på Börsen.

För information och anmälan: Umeå på börsen

Lipum kommer också att delta på digitala eventeten Annual Biotech in Europe Forum 7–8 oktober och BIO-Europe Digital 25–28 oktober.

 

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.