Pressmeddelande: Umeå, 1 november 2021. Lipum (publ) avancerar mot kliniska prövningar enligt plan. Dr. Maria Wanderoy tillträder nu som projektledare för att leda utvecklingen av läkemedelskandidaten SOL-116.

Med ett pågående program bestående av bland annat toxikologi- och säkerhetsstudier, samt GMP-tillverkning av läkemedelskandidaten SOL-116, är Lipum i ett sent prekliniskt skede och planerar för start av kliniska prövningar under 2022. Maria Wanderoy har nu tagit rollen som projektledare för att leda den fortsatta utvecklingen av SOL-116.

Maria Wanderoy har en doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi från Stockholms universitet och har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har haft befattningar som sträcker sig från global, klinisk och preklinisk projektledare till senior forskare. Maria har således en bred förståelse och erfarenhet av utvecklingsprocessen för läkemedel, hela vägen från tidig preklinisk forskning till planering och genomförande av kliniska program. Hon har också flera års erfarenhet som projektledare för utveckling av medicintekniska produkter, till exempel autoinjektorer som används för administrering av läkemedel till patienter.

"Jag är mycket entusiastisk över den erfarenhet som Maria tillför och att hon tar en ledande roll i Lipums kompetenta team. Detta är ett viktigt steg mot en framgångsrik klinisk utveckling för bolaget." – säger Einar Pontén, VD.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, VD
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.