”Något som är intressant är att vi har sett positiva resultat i modeller där anti-TNF-antikroppar inte fungerar. Det ger indikationer att vi kan erbjuda ett nytt och unikt behandlingssätt", säger Einar Pontén, VD

Läs hela artikeln från Biostock här ►