Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2024

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2024. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2024.Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -9 313 KSEK (-7 173)Likvida medel per 31 mars: 1 473 KSEK (26 765)Väsentliga händelser under perioden [...]

2024-06-04T20:36:30+02:00

Lipum AB – interim report Q1 for the period January-March 2024

Lipum AB (publ) has published the interim report Q1 for the period January-March 2024. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Ola Sandborgh comments: “I can with pride look back to a fantastic start of a new year. We continue according to plan and will [...]

2024-06-04T20:36:30+02:00

Rättelse: Lipum publicerar årsredovisning för 2023

I den tidigare versionen var datum för styrelsens undertecknande fel. Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 28 maj 2024 kl 13:00 på Mannheimer Swartlings kontor på Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.I årsredovisningen kommenterar VD Ola Sandborgh; ” 2023 [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum publicerar årsredovisning för 2023

Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 28 maj 2024 kl 13:00 på Mannheimer Swartlings kontor på Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.I årsredovisningen kommenterar VD Ola Sandborgh; ” 2023 var ett mycket bra år för Lipum, vår kliniska fas [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum AB – Year-end report 2023

Lipum AB (publ) has published the interim and the year-end report for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. Financial summary January – December 2023Net sales: KSEK 0 (0)Result after financial items: KSEK -37 178 (-38 085)Cash and cash equivalents as of December 31: KSEK 10226 [...]

2024-06-04T20:36:33+02:00

Lipum AB – bokslutskommuniké 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -37 178 KSEK (-38 085)Likvida medel per 31 december: 10 226 KSEK (32 837)Antal anställda vid periodens slut: [...]

2024-06-04T20:36:33+02:00

Lipum AB – kvartalsrapport för juli-september 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -27 727 KSEK (-25 068)Likvida medel per 30 september: 17 551 KSEK (9 482)Väsentliga händelser [...]

2024-06-04T20:36:34+02:00

Lipum AB – interim report for the period July-September 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period July to September for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “The multiple dosing of healthy subjects in our ongoing Phase 1 clinical trial was started according to plan.”Financial summary January [...]

2024-06-04T20:36:34+02:00

Lipum AB – delårsrapport för januari-juni 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till juni 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -21 122 KSEK (-15 167)Likvida medel per 30 juni: 12 364 KSEK (18 783)Väsentliga händelser under [...]

2024-06-04T20:36:35+02:00

Lipum AB – interim report for the period January-June 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to June for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “I am very pleased with this development. We will now accelerate the implementation of our Phase 1 clinical trial.”Financial summary [...]

2024-06-04T20:36:34+02:00
Till toppen