Aktieägarna i Lipum AB, org. nr. 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 mars 2020,
kl. 13:00 på Tvistevägen 48C i Umeå.

Styrelsen föreslår att Dr Kristian Sandberg väljs som ordinarie styrelseledamot i Lipum AB.

Ladda ned kallelse här »