Aktieägarna i Lipum AB, org. nr. 556813-5999 (“Lipum”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019, kl. 09:00 på Tvistevägen 48C i Umeå.

Ladda ned kallelse här »

Ladda ned årsredovisning här »

Ladda ned protokoll här »